Vznik společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN)

Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) vznikla 1. června 2015 rozdělením operátora O2 Czech Republic na dvě vzájemně nezávislé společnosti.