Společnost Gartner zařadila Epicor® do Segmentu Vizionář v Magickém Kvadrantu pro Oblast ERP pro Středně Velké Podniky

Přední analytická společnost Gartner vydala dlouho očekáváný report Magický Kvadrant (Gartner Midmarket ERP MQ 2009 Positioning) oblasti ERP pro Středně Velké Podniky. Magický kvadrant společnosti Gartner pro oblast řešení ERP dodávaných středně velkým podnikům a produktově orientovaným firmám analyzuje řešení firem a divizí se 100 až 999 zaměstnanci a s ročními výnosy v mezi 50 milióny a 1 miliardou amerických dolarů.

Společnost Gartner zařadila Epicor® do Segmentu Vizionář v Magickém Kvadrantu pro Oblast ERP pro Středně Velké Podniky


Řešení s Největším Záběrem pro Středně Velké Podniky

"Společnost Epicor si vybudovala záviděníhodný a stabilní úspěch spočívající v neustálém zhodnocování inovativních možností v technologii v kombinaci s komplexním rozsahem produktů a služeb, které firmám pomáhají v jejich úsilí o zvyšování efektivity,výkonu a racionální prosazování svých cílů," prohlásil George Klaus, předseda, prezident a CEO společnosti Epicor.

"Věříme, že umístění společnosti Epicor na pozici vizionářského dodavatele v tomto hodnocení je posílením našeho dlouhodobého závazku poskytovat našim zákazníkům flexibilní, rozšiřitelná a nákladově efektivní řešení, která drží krok s nejnovějšími technologiemi a podporují koncepci byznysu bez hranic." V prosinci 2008 společnost Epicor uvedla řešení Epicor 9, které zahrnuje 25 let zkušeností dodavatele ucelených podnikových řešení do jediného globálního řešení ERP nové generace. Epicor 9 je rozvinuté, inovativní řešení ERP s vysoce přizpůsobivou konfigurací pro globální prostředí a používá koncepty Web 2.0, což uživatelům zprostředkovává zkušenost ve skutečně provázaném a výkonném prostředí podnikových aplikací a služeb.

Modelově Orientované Aplikace Dodávané v Paketech Jsou Budoucností

Dle společnosti Gartner " ..přichází nový styl aplikací, který kombinuje řízení podnikových procesů (BPM), Service Oriented Architecture (SOA) a připravené aplikace v paketech, je to styl, který vytváří aplikace s připravenými modely - to, co Gartner nazývá „model-driven packaged application.‟ Aplikace s připravenými modely se do roku 2013 prosadí jako důležitá součást v hlavním proudu dodávaných paketových aplikací a jejich zásluhou bude práce s aplikacemi výrazně snazší, rychlejší a ve vyšší míře intuitivní."  Díky řešení Epicor 9, které bylo k dnešnímu dni dodáno již více než 500 zákazníků, mohou podniky již dnes využívat výhod tohoto klíčového technologického trendu, od kterého se očekává, že bude utvářet novou podobu trhu.

Magický Kvadrant (Gartner's Magic Quadrant)

Společnost Gartner, Inc. vlastní autorská práva na Magic Quadrant platná od data registrace v roce 2009. Jakékoli použití (jakákoli reprodukce MQ) podléhá výslovnému povolení jmenované společnosti. Magický kvadrant představuje grafickou reprezentaci trhu v určité časové periodě a společnost Gartner v něm ilustruje svůj pohled na to, jak úspěšně si stojí konkrétní dodavatelé vůči kritériím pro danné tržní prostředí - jak je definováno společností Gartner.

Společnost Gartner neprosazuje (ani svým jménem neuděluje schválení) žádného z dodavatelů, produktů, anebo služeb umístěných či znázorněných v Magickém kvadrantu a nezakládá žádné doporoučení či radu směrovanou na uživatele technologií ohledně výhradního výběru dodavatelů umístěných ve vedoucím segmentu lídrů "Leaders". Magický kvadrant má za účel být pouze a výhradně nástrojem průzkumu, není v žádném případě zamýšlen jako specifický návod či vodítko k činnosti (či rozhodnutí). Společnost Gartner neposkytuje žádné záruky, které by mohly fakticky nebo domněle vyplývat z obsahu tohoto výzkumu, včetně jakýchkoli záruk na vhodnost k prodeji nebo vhodnost použití k určitému účelu.

Pokud máte zájem o kompletní report  „Gartner Midmarket ERP MQ 2009 Positioning" vyplňte registrační formulář včetně e-mailové adresy a budete si moct stáhnout originální pdf dokument v angličtině.

Report Gartner Midmarket ERP MQ 2009 Positioning"obdržíte v elektronické podobě bez jakéhokoliv dalšího závazku, pouze jako kompliment od společnosti Epicor Software Czech s.r.o.

Komentáře