Cisco: deset procent českých IT oddělení využívá cloud

Podle průzkumu, který provedla společnost CISCO v rámci konference Cisco Expo, služby výpočetního mraku (cloudu) využívá nebo plánuje využívat čtvrtina českých firem.

Cisco: deset procent českých IT oddělení využívá cloud


Na průzkum odpovědělo přes 500 IT odborníků - účastníků konference CISCO, která proběhla v první polovině dubna v Praze.  Vyplývá z něj mimo jiné, že respondenti za nejdůležitější technologie dneška považují sítě - což ovšem u účastníků konference zaměřené primárně na síťové technologie není překvapivé (sami bychom možná čekali více než 55%), na druhém míste jsou inteligentní mobilní zařízení (30%).

Zajímavější jsou výsledky odpovědí na další otázky - v případě zájmu o různé typy aplikací byly podíly vcelku vyrovnané - 25% podnikový software, 17% email, 17% webové konference, 17% collaboration, 11% kalendáře a 9% kancelářské aplikace. Co se vlastního využívání cloudu týče, jeho zavedení plánuje 15% respondentů, již jej využívá necelých 10%, bezmála polovina - 47% - zatím vyčkává a konečně necelá třetina prozatím využívat služeb či aplikací v cloudu nechce.

V diskuzi k problematice výpočetního mraku Tomáš Michaeli, konzultant pro datová centra společnosti CISCO zdůraznil, že cloud je především změna obchodního paradigmatu, vlastní používané technologie jsou stejné jako doposud. Samotné CISCO má například svá obchodní data v cloud CRM aplikaci Salesforce.com. Alexander Winkler, generální ředitel Cisco ČR zdůraznil, že hlavním přínosem je v tomto případě nejen rychlost aplikace, ale zejména její všeobecná dostupnost nejen místně, ale i na různých typech zařízení.

Z hlediska kontroly zdrojů Michaeli zdůraznil, že typické Cloud služby si mohou oddělení řídit samostatně bez strukturálních schvalovacích procedur - zrychluje se tak realizace kampaní a nových projektů, přičemž náklady jsou přímo alokovány danému oddělení.  Řízení úrovně služeb

Ožehavou otázkou je v případě cloudu SLA. Řada dodavatelů dnes nabízí u cloud služeb vysokou dostupnost, v drtivé většině případů má ale zákazník při selhání či výpadku služby nárok pouze na vrácení poplatků. Winkler i Michaeli zdůraznili, že výhodou cloudu je v tomto případě mnohem větší viditelnost a transparentnost, než jaká panuje v případě "privátních" vztahů zákazník/dodavatel. Zejména v případě velkých dodavatelů s velkým množstvím zákazníků je jakýkoliv výpadek natolik viditelný, že si jej poskytovatel prostě "nemůže dovolit" a dimenzuje svou infrastrukturu s takovou spolehlivostí a redundancí, aby k něčemu podobnému prakticky nemohlo dojít. Případné plánované odstávky či omezení služeb jsou pak zákazníkům oznamovány předem.

Problematika shody a vyhovění zákonným předpisům je dalším častým otazníkem. Podle Michaeliho je vyhovění požadavkům SOX či v českém prostředí UOOU či různých stupňů utajení na dodavatelích cloud služeb - bude na nich aby své systémy nechali certifikovat tak, aby mohli zákazníkům poskytovat služby vyhovující těmto požadavkům, samozřejmě v závislosti na poptávce. V neposlení řadě byla diskutována otázka interoperability. Ta je podle Michaeliho  standardní součástí filozofie cloudu - neboť jednou z klíčových funkcionalit je propojování různých služeb mezi sebou.

Alexander Winkler zdůraznil, že koncept cloudu představuje rozsáhlé obchodní příležitosti nejen pro velké hráče (například z oblasti telco), ale také pro řady menších partnerů, kteří mohou snadno nabízet cloud služby do segmentu SMB.

Komentáře