Co chystá Český telekomunikační úřad v roce 2012?

Příprava a provedení aukce na volné kmitočty pro mobilní služby nové generace, výkon rozšířených kompetencí při ochraně spotřebitele či pokračování III. cyklu analýz relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací.

Co chystá Český telekomunikační úřad v roce 2012?


To jsou jen některé z hlavních úkolů, které letos stojí před Českým telekomunikačním úřadem a nedávno je schválila jeho Rada. Členové Rady ČTÚ se shodli na tom, že největší pozornost a očekávání budou upřeny na aukci volných kmitočtů. Ta má za cíl přispět k rozvoji konkurence a zajistit v relativně krátké době pro občany  a  podnikatele  v České  republice  služby  mobilního  broadbandu,  především vysokorychlostní mobilní internet. Podle uvažovaných rozvojových kritérií by do tří let měl mobilní broadband na základě technologie 4G pokrýt většinu území ČR a být dostupný pro více jak 90 % obyvatel  ČR.  Jednorázové  mimořádné  příjmy  z aukce,  které  připadnou  státnímu  rozpočtu,  se odhadují  na  jednotky  miliard  Kč. Budoucí,  už  pravidelné  příjmy  státního  rozpočtu  za  využívání rádiových kmitočtů se pak mají pohybovat v řádu desítek až stovek miliónů Kč ročně.

Podle Rady ČTÚ nadále zůstává jedním z nejdůležitějších úkolů ochrana spotřebitele. Úřad bude podle  nově  schválených  kompetencí  mimo  jiné  provádět  dozor  nad  zajištěním  informovanosti zákazníků, kontrolu náležitostí smluvních podmínek, kontrolu obchodních praktik při poskytování služeb elektronických komunikací, dbát na transparentnost podmínek služeb, jejich cen a tarifů. V této  souvislosti  ČTÚ  také  zahájí  proces  akreditací  internetových  provozovatelů  cenových kalkulaček, podle nichž by se veřejnost měla lépe orientovat v tarifech telekomunikačních služeb.

Trvale  sledovanými  hlavními  úkoly  jsou  i  monitoring  a  analýzy  relevantních  trhů  a s nimi související hodnocení vývoje cen služeb elektronických komunikací. V této oblasti ČTÚ, kromě přijímání  opatření  na  podporu  konkurence,  zveřejní  na  svých  internetových  stránkách  cenový barometr vývoje cen klíčových služeb na trhu.

Mezi hlavní úkoly se dále řadí správa rádiového spektra včetně jeho inventarizace pro potřeby evropské   harmonizace   a   implementace   novely   zákona   o   elektronických   komunikacích a připravované novely zákona o poštovních službách do činnosti ČTÚ, které zahrnou aktualizaci a vydání nových vyhlášek. Hlavní úkoly pak mimo jiné zahrnují i dohled nad trhem poštovních služeb a aktualizaci systému pravidelného hodnocení jejich kvality. Úřad také připraví závěrečné vyhodnocení přechodu na zemské digitální televizní vysílání.

Komentáře