ČSÚ: Informační společnost v číslech 2011 - 2. díl

Český statistický úřad na svých internetových stránkách zveřejnil publikaci „Informační společnost v číslech 2011".

ČSÚ: Informační společnost v číslech 2011 - 2. díl


Cílem publikace s názvem „Informační společnost v číslech 2011" je poskytnout základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích Evropské unie. Data uvedená v této publikaci pocházejí především z oficiálních šetření ČSÚ a dále ze statistik Českého telekomunikačního úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a Ústavu pro informace ve vzdělávání. Mezinárodní údaje pocházejí z datových zdrojů Eurostatu a OECD. Upozorňujeme čtenáře, že některá data jsou aktuální, jiná pocházejí ze šetření provedených v roce 2009.

1. díl článku: https://businessworld.cz/aktuality-a-zajimavosti/csu-informacni-spolecnost-v-cislech-2011-1-dil-7161

Mezi nejčastější činnosti prováděné jednotlivci na internetu patří posílání/přijímání e-mailů (55 %), vyhledávání informací o zboží a službách (50 %), čtení on-line zpráv, novin a časopisů (41 %) či internetové bankovnictví (21 %). V roce 2010 již každý čtvrtý z nás nakoupil nějaký produkt (zboží či službu) přes internet oproti každému dvacátému v roce 2005. Obdobná čísla platí i pro telefonování přes internet. Více než třetina mladých lidí ve věku 16–24 let uvedla, že v roce 2010 používala alespoň občas internet ke sledování televize a necelá polovina poslouchala rádia vysílající on-line.

V roce 2010 byly sledovány také informace o dětech používajících doma internet a o tom, jak je rodiče ve využívání internetu omezují. Výsledky šetření ukazují, že doma používalo internet 84 % dětí ve věku 10–15 let a každý nebo skoro každý den 51 % dětí. Zatímco procento dětí, které stráví doma na internetu 20 a více hodin týdně se v úplných rodinách pohybuje kolem 4 %, tak v neúplných je to 13 %. Většina rodičů, jejichž děti používají internet doma, uvedla, že sleduje to, co jejich ratolesti na internetu provádějí. Takovýchto rodičů je 90 % a 54 % rodičů dětských uživatelů internetu dokonce nějakým způsobem omezuje dětem jejich pohyb na internetu.

Internet využívá více než 95% podniků

Podíl podniků, které mají deset a více zaměstnanců a které jsou připojeny k internetu, se v posledních pěti letech již pohybuje kolem stabilizoval na 95 %. V průběhu let se však významně mění rychlost internetového připojení, která je podniky využívána. Jestliže v lednu 2006 pouze 18 % podniků používajících internet uvedlo, že maximální rychlost jejich připojení je větší než 2 Mb/s, tak v lednu 2010 to bylo již 86 %. Mezi činnosti, ke kterým podniky internet využívají, patří například internetové bankovnictví (87 %), telefonování prostřednictvím internetu (21 %) či školení zaměstnanců (15 %).

V lednu 2010 pouze jeden podnik ze čtyř neměl v České republice vlastní webovou stránku. V evropském průměru se pomocí webových stran neprezentoval jeden ze tří podniků. Necelá třetina subjektů měla kromě české také cizojazyčnou verzi svých stránek. Ve čtvrtině případů si mohl zákazník prostřednictvím webových stránek podniků v České republice objednat či rezervovat jejich produkt. Naopak velice zřídka umožňovaly podniky u nás on-line platbu (3,4 %) nebo sledování stavu zakázky (4,7 %).

V posledních letech významně roste hodnota elektronických nákupů realizovaných pomocí objednávek zadaných přes počítačové sítě. Zatímco v roce 2002 tvořily elektronické nákupy podniků v Česku pouhá 4 % z objemu jejich celkových nákupů, tak v roce 2009 představovaly již necelou jednu čtvrtinu.

V lednu 2010 omezovalo svým zaměstnancům přístup na internet 14 % podniků, 9 % dokonce používalo software pro monitorování webových stránek navštěvovaných jejich zaměstnanci. Asi 27 % podniků umožňovalo svým zaměstnancům práci z domova prostřednictvím ICT, ale tuto možnost pravidelně využívala pouze 3 % jejich zaměstnanců.

Stejně jako u podniků je i v případě organizací veřejné správy již dlouhodobě k internetu připojena většina z nich. Organizace veřejné správy nabízejí přístup k internetu i občanům, a to prostřednictvím veřejně přístupného počítače ve svých prostorách. Tuto službu nabízelo v roce 2009 občanům 29 % organizačních složek státu, 69 % krajských úřadů a 71 % úřadů obecních. Ovšem v prvním čtvrtletí roku 2010 pouze 2,7 % jednotlivců uvedlo, že použilo internet z veřejně přístupného počítače na úřadě.

Webové stránky má téměř 94% organizací

Webové stránky, jako prostředník mezi občanem/podnikem a úřadem, mělo na konci roku 2009 téměř 94 % organizací veřejné správy. Informace k jednotlivým životním situacím (osobní doklady, stavební povolení, sociální dávky, daňové přiznání atd.) se nachází na většině webových stránek veřejné správy (92 %). Potřebné formuláře ke stažení poskytovalo na svých webových stránkách 46 % úřadů a jeho online vyplnění umožňovalo 13 % úřadů. Vyřízení stavebního povolení (formulář ke stažení) se v polovině roku 2010 stalo nejčastěji nabízenou online službou na webových stránkách obcí s rozšířenou působností.

Ve vztahu k veřejné správě využívalo v České republice internet 22 % jednotlivců a 89 % podniků s více než 10 zaměstnanci. V případě jednotlivců je Česká republika hluboko pod průměrem evropské sedmadvacítky, který v roce 2010 činil 41 %. Jak jednotlivci, tak podniky u nás internet využívají ve vztahu k veřejné správě především ke komunikaci a vyhledávání informací. Daleko méně dochází k samotnému online vyplnění administrativních formulářů.

Zatímco v roce 2005 připadlo na 100 žáků v českých základních a středních školách necelých 9 počítačů a z nich pouze dvě třetiny měly vysokorychlostní připojení k internetu, o pět let později, v roce 2010, to bylo již 13,5 počítače na 100 žáků a 90 % z nich mělo vysokorychlostní připojení k internetu. Ve stejném roce používaly u nás internet každý den tři čtvrtiny studentů středních a vysokých škol.

V roce 2009 bylo v České republice vybaveno osobním počítačem 97 % samostatných ordinací lékaře. Internet mělo ve stejném roce 76 % ordinací a 60 % z nich k němu bylo připojeno přes vysokorychlostní služby. Podíl zdravotnických zařízení s vlastními webovými stránkami vyznívá ve srovnání s jinými subjekty (podniky či úřady) podstatně hůře. Prostřednictvím internetu se sice v roce 2009 prezentovalo 97 % nemocnic, ale pouze 17 % samostatných ordinací lékařů. V rámci jednotlivých typů ordinací najdeme výrazné rozdíly tohoto ukazatele, např. webové stránky mělo 22 % ordinací dětského lékaře, ale pouze 13 % ordinací praktického lékaře pro dospělé či 8 % zubních lékařů.

Internet ať již doma nebo v ordinaci využívají lékaři samostatných ordinací například k získávání informací o praktické medicíně (65 %), pro komunikaci s pacienty (33 %) či k vedení zdravotnické dokumentace (8,3 %). Zdravotnická dokumentace pacientů nebyla zaznamenávána do počítače stále ve více než v pětině ordinací.

Druhý pohled na ICT ve vztahu k zdraví a zdravotnictví nabízí šetření mezi jednotlivci. V roce 2010 vyhledalo prostřednictvím internetu informace o zdraví 19 % jednotlivců 16 let a starších. Z šetření dále plyne, že ženy využívají internet k vyhledávání informací o zdraví dvakrát častěji než muži.

Komentáře