CVVI pro studenty

CVVI podpořilo Technology Cup – novou soutěž pro studenty VŠ, doktorandy i profesionály.

CVVI pro studenty


Centrum pro výzkum, vývoj a inovace se zapojilo do aktivity pro studenty vysokých škol, doktorandy a mladé profesionály v celostátní soutěži o nejlepší inovaci nebo dobrý nápad. Do soutěže jsou aktivně zapojeny 4 vysoké školy, Mendelova univerzita v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně. “Chceme podporovat studenty v jejich aktivním myšlení a myslím, že v současné době potřebujeme více takovýchto nástrojů a právě proto Technology Cup považuji za velký přínos“, uvádí prorektorka Mendelovy univerzity v Brně paní doc. Dr. Ing. Salašová k celé soutěži.


Soutěž je rozdělena pro studenty VŠ a pro doktorandy/profesionály. Celkem bude rozdáno přes 150 cen. Přihlásit se mohou studenti a doktorandi z jakékoliv univerzity, nejen z partnerských univerzit.


Hlavním partnerem je společnost LG Electronics CZ. „Soutěž jsme podpořili, protože v inovacích vidíme budoucnost a právě podpora mladých talentů je klíčová pro další rozvoj společnosti“, řekl tiskový mluvčí společnosti LG Electronics CZ Martin Malý. Dalšími partnery, kteří soutěž nejen podporují, ale také se budou aktivně podílet právě na vyhodnocení nejlepších nápadů a pak následném uvedení nápadů do praxe jsou Ogilvy, Vědecko-technický Park Mstětice, Centrum pro vědu, výzkum a inovace, Energoklastr. Do budoucna očekáváme, že se řady partnerů soutěže dále rozšíří.
Studenti vysokých škol budou soutěžit v základních 5 kategoriích, v rámci kterých mají na výběr jednotlivá témata. Ale pokud si student z nabídky nevybere, může si zaregistrovat i jiné téma v dané kategorii, jen se musí týkat vědy a výzkumu nebo transferu technologií. Ten kdo bude mít zájem, může si zaregistrovat i témat více. Soutěžní kategorie jsou:


  • Telekomunikace & ICT
  • Strojírenství, Doprava & Energetika
  • Medicína, Biotechnologie & Přírodní vědy
  • Zemědělství, Lesnictví & Ochrana přírody
  • Humanitní vědy, média & kultura


Pro nejlepšího studentský nápad ze všech kategorií, je připravena cena v hodnotě 100000 Kč ve formě služeb, poradenství a finančního příspěvku. A pak další hlavní ceny budou vyhlášeny pro každou kategorii zvlášť. Navíc aktivně zapojené univerzity mají připravené speciální ceny ve formě stipendijních pobytů na zahraničních univerzitách dle vlastního výběru a k tomu ještě studenti dostanou kapesné. „Abychom soutěž co nejvíce podpořili, vyhlásil jsem cenu děkana pro nejlepší nápad nebo zpracování pro studenty z fakulty FEL. Nejlepší student získá 2semestrální stáž na univerzitě dle vlastního výběru a ještě kapesné. Tímto způsobem chceme soutěž i využít, abychom zefektivnili výběr studentů vhodných právě pro studium na zahraničních univerzitách“, uvedl děkan fakulty FEL Českého vysokého učení technického v Praze, prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

V rámci soutěže pro doktorandy a mladé profesionály bude vyhodnocen hlavní výherce, ze všech kategorií. Celkem je připraveno 50 cen. Nejlepší nápad získá cenu v hodnotě 150000 Kč. Výhra bude zahrnovat i finanční příspěvky na provoz kanceláře (nájem, vybavení, telekomunikace) a dále služby a podporu pro uplatnění nápadu do praxe (služby podnikatelských inkubátorů, právní poradenství a PR/ marketingové služby zdarma).

Komentáře