IFS představuje nová řešení v oblasti společenské odpovědnosti firem

Společnost IFS představila čtyři nová řešení pro monitoring, automatizaci a optimalizaci činností v oblasti společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR).

IFS představuje nová řešení v oblasti společenské odpovědnosti firem


Tato řešení, zahrnující životní prostředí, bezpečnost práce, exportní aktivity a shodu se standardy kvality, najdou uplatnění v celé řadě odvětví. Nové integrované řešení může přispět k tomu, že problémy z oblasti nefinančního výkaznictví se změní na na obchodní příležitosti.

Mezi nová řešení pro CSR od společnosti IFS patří:

  • Eco-footprint Management 2.0 – zahrnuje široké spektrum činností: od dodávek surovin, přes návrh produktů a logistiku, až po sledování emisí. Řada funkcí kontroluje shody s normami platnými ve výrobním sektoru.
  • Occupational Health & Safety – kompletní řešení k ochraně bezpečnosti, zdraví a zájmů osob zapojených do pracovního procesu. Integruje správu bezpečnostních zásad, hodnocení rizika, řešení incidentů a vykazování KPI. Pomáhá tak plnit legislativní požadavky i průmyslové normy týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
  • Export Control – řešení určené pro podniky pracující s produkty, na něž se vztahují exportní omezení. Jedná se například o armádní vybavení nebo špičkovou elektroniku. Toto řešení identifikuje veškerá omezení týkající se uvedených produktů, brání nákupu či prodeji takových produktů, nebo v případě, že existuje platné exportní povolení, použije správné povolení. Aplikace rovněž kontroluje obchodní vztahy se subjekty zapovězenými zákazníkem, dodavatelem, koncovým uživatelem apod.
  • Quality Assurance – poskytuje podpůrný systém pro plánování shody se standardy kvality, plně integrovanou správu auditu, plně integrované vykazovaní porušení shody a nápravná a preventivní opatření (CAPA). Zásluhou těchto funkcí dokáží organizace zajistit a dokumentovat shodu s nezávaznými i zákonnými CSR standardy a předpisy. Součástí řešení je i nástroj pro grafickou analýzu.

IFS je globální společnost zabývající se vývojem podnikových aplikací.

Komentáře