Jak růst v době stagnace? Najděte své rezervy. A pak s nimi něco udělejte (SAS Forum 2011)

Konference SAS Forum 2011 přilákala do pražského hotelu Carlo IV. Boscolo na 400 účastníků. Co zajímavého se dozvěděli?

Jak růst v době stagnace? Najděte své rezervy. A pak s nimi něco udělejte (SAS Forum 2011)


Pražská konference SAS Forum 2011, jejímž byl CIO Business World mediálním partnerem, hledala ve své dopolední části odpověď především na tuto dvojotázku: Je možný růst ve stagnující ekonomice v době „po krizi“? A pokud ano, kde pro něj hledat cestu?

 

Na cestě k udržitelnému růstu (rychlý růst je démodé)

První odpovědi nabídl ve své keynote generální ředitel SAS Velká Británie a Irsko Ian Manocha. Hned na úvod připomněl, že cesta z recese bude mnohem delší a pomalejší, než si firmy po odeznění největších propadů trhů na konci roku 2008 představovaly. Firmy resp. jejich manažeři a vlastníci si však už naštěstí začínají uvědomovat, že předkrizový imperativ „růst co nejrychleji“ se změnil na „růst udržitelným způsobem“ (sustained growth).

Na příkladech tří case studies (banky RBS a HSBC a Marks & Spencer) následně ukázal, jak SAS firmám pomáhá právě s růstem v postkrizových letech. Výsledkem byly a jsou vždy jasné a měřitelné přínosy, ať už šlo o úspory ve výši 500 mil. USD v RBS, snížení fraudu (zákaznických podvodů) na 0,05% a snížení počtu zákaznických stížnosti o 30% u Marks & Spencer anebo schopnosti vyhodnocovat rizikovost každé transakce v reálném čase tak, jako se to podařilo u HSBC.

Velmi zajímavý byl také popis spolupráce SASu s veřejným sektorem. I když veřejný sektor nevyužívá analytické a optimalizační nástroje zdaleka tolik, jako soukromé firmy, velký posun vnímá SAS i v této oblasti, uvedl Ian Manocha. Kromě oblastí, které se logicky nabízí, jako je spolupráce s daňovou správou v oblasti detekce podvodů, zmínil také analytické služby pro požární službu, jejímž výstupem je predikce, v jakých lokalitách je větší riziko výskytu požárů.

„Opravdu rozumíte tomu, co chtějí vaši zákazníci? Můžete předvídat chování svých zákazníků ale i těch, kteří vás chtějí poškodit?,“ to jsou otázky, nad kterými by měly firmy dle Manochy minimálně přemýšlet.

 

Ian Manocha (CEO SAS Velká Británie a Irsko) při úvodní keynote

 

 

„Difficult to see. Always in motion the future is“  (Master Yoda)

Na úvodní keynote navázala panelová diskuse moderovaná Martinem Veselovským, ve které se postupně představili ekonom a hlavní makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček, náměstek ředitele České spořitelny Jiří Škorvaga, generální ředitel agentury GfK Ondřej Tomas, generální ředitel pojišťovny Allianz Jakub Strnad, ředitel Transparency International David Ondráčka a bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Tomáš Sedláček bezezbytku dostál své pověsti „ekonomického rebela“ a své zajímavé postřehy k růstu a krizi prokládal citacemi Immanuela Kanta či Mistra Yody. Vyjádřil například pochybnost o tom, zda zásadní krize je vůbec možné předvídat resp. před nimi účinně varovat. Pokud by se totiž varování dostalo odpovídající pozornosti, lidé by se podle toho zařídili – a krize by zkrátka nenastala, „pravá proroctví se nikdy nesplní,“ řekl. Připomněl také, že ze 60 tisíc analytiků, kteří působí ve Spojených státech, jich krizi předpovědělo přesně 6, což je, jak dodal, hluboko pod hranicí statistické chyby.

Jiří Škorvaga z České spořitelny nazval svou prezentaci „Jak růst prostřednictvím klientů?“ Hlavními brzdami růstu v bankovním sektoru jsou v tuto chvíli podle něj především skepticismus spotřebitelů, méně dobrých klientů (z pohledu zpřísnění scoringu) a utužující se regulace. V chování klientů pozoruje větší samostatnost a přehled, což vychází ze snižující se informační asymetrie i větší averzi k riziku. Univerzální řešení jak prodávat více podle něj neexistuje, trendem bude ještě větší fragmentace klientů. Úspěšná bude ta banka, která si nebude plést spokojenost klientů – to, co říkají – s jejich loajalitou – to, co skutečně dělají.

 

Diskusní panel (zleva): ekonom a hlavní makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček, náměstek ředitele České spořitelny Jiří Škorvaga, generální ředitel agentury GfK Ondřej Tomas, generální ředitel pojišťovny Allianz Jakub Strnad, ředitel Transparency International David Ondráčka a bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma. Moderátor Martin Veselovský

 

 

Rezervy pojmenovat, kvantifikovat – a pak s tím i něco udělat

Generální ředitel agentury GfK Ondřej Tomas prezentoval výsledky výzkumu, který jeho agentura zpracovala exkluzivně pro SAS Forum. Ten zkoumal možnosti a zdroje rezerv, které firmy ve svém fungování vnímají. Základní skupinou je fraud, tedy podvody, „podvůdky“ či obcházení pravidel. Největší rezervy firmy v tomto směru vnímají u vlastních zaměstnanců, ať už jde o „lehké“ formy jako je nedostatečné využívání pracovní doby či o formy „tvrdé“, jako jsou krádeže či vandalismus. Uvedl, že základní podmínkou růstu je právě pojmenování a kvantifikace rezerv. V tomto směru se firmy v (po)krizových letech o dost posunuly, s konkrétní implementaci případných opatření však zatím většinou váhají.

Generální ředitel pojišťovny Allianz Jakub Strnad vidí cestu k úspěchu v jasném formulování vize, kterou chce firma realizovat a především její dosažitelnosti. Nutné jsou také vhodné nástroje, inovace, používání cross a up-sellingu. Pro pojišťovnu jsou podvody resp. jejich zvládání z logiky věci naprosto klíčovou věcí a věnují tomu také odpovídající pozornost.

Ředitel Transparency International David Ondráčka se zaměřil na stírající se rozdíly mezi soukromým a veřejným  sektorem a důsledky, která z toho vyplývají. Zmínil také nedávno přijatý britský protiúplatkový zákon (Bribery Act), který bude dle jeho názoru mít na fungování firem zásadní vliv. Firma, jejíž zaměstnanec je přistižen při přijímání úplatku musí totiž dokázat, že má nastavena funkční protikorupční opatření. V opačném případě může čelit pokutě, jejíž výše není omezena a může tak být pro firmu likvidační.

Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, dnes pražský zastupitel a spolupracovník konzultační společnosti KPMG svůj příspěvek v návaznosti na Tomáše Sedláčka pojal coby „obranu předpovědí a odhadů“. Jak růst? Mít vizi, ale „zároveň být připraven na změny a řešení problémů. Používat sofistikované nástroje ale i zdravý rozum,“ uvedl.

 

Získat peníze tam, kde byste je normální ztratili

Pohled svůj i pohled společnosti SAS na možnosti růstu trhu prezentoval na odpolední tiskové konferenci také její nedávno jmenovaný ředitel Jan Medřický. Trh je saturovaný, řekl. Máte-li zákazníky a chcete růst, nesmíte je ztrácet a musíte je vytěžit. Klíčové je zvyšovat „churn“, zlepšovat customer experience a používat anti-fraud nástroje. Ty vám pomohou získat peníze tam, kde byste je normálně ztratili, dodal.

 

Konference SAS Forum 2011 následně pokračovala až do pozdních odpoledních hodin. Program byl rozdělen do čtyř paralelních odborných sekcí nazvaných „Zákazník SOS! SAS“, „SAS trendy a novinky“, „IT – počítejte s námi“. Čtvrtá sekce byla zaměřená na spolupráci s vysokými školami.

Komentáře