Logica provedla digitalizaci sbírek pro Galerii hlavního města Prahy

Společnost Logica zavedla v Galerii hlavního města Prahy (GHMP) systém správy sbírek, orientovaný na využití digitalizovaných záznamů uměleckých předmětů.

Logica provedla digitalizaci sbírek pro Galerii hlavního města Prahy


GHMP začala jako jedna z prvních kulturních institucí v České republice digitalizovat své umělecké sbírky a zapojila se do programu digitalizace kulturního fondu zemí Evropské unie. Projekt, jehož cílem je uchovat kulturní hodnoty pro příští generace a zpřístupnit sbírky pro veřejnost, má být dokončen do konce roku 2013.

Projekt, který zahrnuje jak vlastní digitalizaci sbírek, tak i přípravu a nasazení moderního informačního systému, byl zahájen v polovině roku 2010. Aplikace Správa sbírek byla uvedena do provozu koncem roku 2010 a nový web GHMP byl spuštěn v únoru letošního roku. K dnešnímu dni je digitalizováno zhruba 40 % sbírkového fondu GHMP, dokončení digitalizace se předpokládá do konce roku 2013.

Zaměstnanci galerie získali systém pro správu sbírek pracující nad centrální databází a využívající evidenční a vizualizační přístupy, které přináší právě digitalizace. Zájemci o umění z odborné i laické veřejnosti podle tiskového prohlášení společnosti ocení nový webový portál informující o výstavách a akcích organizovaných GHMP a umožňující navštívit virtuální galerii GHMP.

Aktuálně vlastní Galerie hlavního města Prahy 14 522 uměleckých děl. Do její péče dále patří fond více než 400 artefaktů spojených s veřejnou plastikou, z čehož je dnes 208 instalovaných pražských veřejných plastik jmenovitě zapsaných ve Zřizovací listině Galerie. Více informací najdete na www.ghmp.cz.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře