Microsoft rok předem upozorní na změnu či ukončení svých cloudových služeb

Účelem kroku je dle Microsoftu snaha standardizovat podporu životního cyklu svých online aplikací

Microsoft rok předem upozorní na změnu či ukončení svých cloudových služeb


Společnost Microsoft minulý týden ohlásila důležitou změnu v pravidlech podpory svých online služeb. Zákazníkům online služeb jako jsou Windows Azure či Office 365 oznámí vždy nejméně 12 měsíců předem provádění „zásadních změn“ („disruptive changes“) či případné ukončení služby. Účelem toho kroku je dle Microsoftu snaha standardizovat podporu životního cyklu svých online aplikací.

„Zásadními změnami rozumíme především takové změny, které na straně zákazníků vyžadují nějaký druh administrátorského zásahu, velké změny v uživatelském rozhraní, migraci dat či nutnost upgradu klientského softwaru,uvedl manažer programu David Carrington. „Klíčovým aspektem nových pravidel podpory online služeb je to, že zákazníkům vždy oznámíme s nejméně 12měsíčním předstihem implementaci změn, které mohou mít potenciálně za následek přerušení služeb.“

Microsoft se rovněž zavázal, že stejnou, tedy 12měsíční lhůtu dodrží před plánovaným ukončením jakékoliv „online služby zaměřené na business zákazníky či vývojáře“. Po dobu 30 dnů také bude uchovávat data zákazníků, kteří se rozhodnout migrovat svá data mimo microsoftí cloudovou službu.

Příkladem méně „drastické“ změny, na kterou se bude vztahovat uvedená roční notifikační lhůta jsou také „upgrady Microsoft Outlook nutné k zachování funkcionality s Microsoft Exchange Hosted Services provedené před změnou  týkající se cloudových služeb.“

„V některých případech zákazníci implementovali on-premise software (instalovaný „klasicky“ u zákazníka), který se připojuje k Microsoft Online Services. V těchto případech budou zákazníci muset pro zachování propojení na online službu provézt změny ve svém on-premise softwaru. Časové plány pro standardní (Mainstream) a rozšířenou (Extended) podporu on-premise softwaru zůstanou zachovány,“ doplnil David Carrington.

Pro úplnost dodejme, že výše uvedená pravidla se vztahují na „běžnou údržbu a updaty služeb“, případné bezpečnostní problémy jsou řešeny co nejdříve.

Microsoft tvrdí, že zákazníkům svých cloudových služeb může poskytnou předvídatelnější a stabilnější chování svých aplikací než jeho rival Google se službou Google Apps. Výše zmíněné změny v pravidlech podpory Microsoftu umožňují podložit toto tvrzení konkrétními daty. Svým cloudovým zákazníkům zároveň nově poskytuje některé z výhod, které mají zákazníci užívající dražší on-premise software.

Roční „oznamovací lhůta“ může být pro zákazníky užívající cloudové aplikace ještě důležitější než pro užívatele "klasických“ on-premise produktů. Ty totiž lze, byť s možných bezpečnostními riziky, užívat i poté, kdy je Microsoft přestane podporovat. Skončí-li ovšem podpora online verze, musí se zákazník „pakovat“ i se svými daty.

Připomeňme, že v obecných podmínkách podpory se Microsoft u svých business a developerských aplikací zavazuje k poskytování podpory po dobu nejméně 10 let, počítaje v to 5 let standardní (Mainstream) podpory.

 

Zdroj: Network World

Komentáře