Organizace v průměru provozují 4 řešení pro ochranu fyzických systémů

Studie Symantec 2011 SMB Disaster Preparedness Survey zjistila, že malé a střední podniky nepovažují svou přípravu na havárie za prioritu dokud se nesetkají se selháním nebo se ztrátou dat.

Organizace v průměru provozují 4 řešení pro ochranu fyzických systémů


Společnost Symantec se dotazovala více než 1400 IT profesionálů z celého světa na jejich postupy v oblasti zálohování a na schopnost obnovy informací pro případ havárie nebo selhání.

•    49 procent respondentů nedokáže splnit podmínky smluv SLA z důvodu příliš velkých objemů dat
•    72 procent respondentů by změnilo zálohovací produkty, pokud by dosáhli zdvojnásobení rychlosti
•    28 procent respondentů říká, že provozuje příliš mnoho zálohovacích nástrojů
•    Organizace v průměru provozují 4 řešení pro ochranu fyzických systémů a 3 pro virtuální
•    42 procent respondentů věří, že jejich virtuální zálohování není dostačující nebo nefunguje správně
•    36 procent dotázaných by nevsadilo svou výplatu na to, že dokáží obnovit 100 procent zálohovaných dat

Studie Symantec 2011 SMB Disaster Preparedness Survey mimo jiné zjistila, že malé a střední podniky nepovažují svou přípravu na havárie za prioritu dokud se nesetkají se selháním nebo se ztrátou dat. Polovina respondentů nemá vypracován příslušný plán a 41 procent uvedlo, že je nikdy nenapadlo podobnou strategii obnovy vypracovat.


Úvodní foto: © violetkaipa - Fotolia.com
Komentáře