SAP a PlaNet Finance podpoří podnikatele v rozvojových zemích

Společnost SAP oznámila, že poskytne pomoc přední světové neziskové organizaci PlaNet Finance, která podporuje instituce zabývající se mikrofinancováním.

SAP a PlaNet Finance podpoří podnikatele v rozvojových zemích


Spolupráce SAP a PlaNet Finance zaměřená na pomoc podnikatelům z nejnižší části ekonomické pyramidy bude zahrnovat vývoj softwarových řešení pro instituce, které se mikrofinancování věnují, poskytnutí technologií SAP pro aktivity PlaNet Finance nebo odborné poradenství. Prvním projektem, na který se spolupráce obou subjektů zaměří, bude podpora žen, které v severní Ghaně sbírají a zpracovávají ořechy do bambuckého másla.

Spolupráce SAP a PlaNet Finance se zaměří na oblast mikrofinancování, což je poskytování finančních služeb, zejména úvěrů, spoření a pojištění, znevýhodněným skupinám. Drobné půjčky jim dávají možnost prolomit extrémní chudobu, přičemž dopad na jednotlivé podnikatele je vždy individuální.

První společnou aktivitou obou subjektů je detailní seznámení se se situací řetězce obchodníků s bambuckými ořechy v severní Ghaně. Ačkoliv je produkce bambuckého másla, které se využívá v potravinářství i v kosmetice, nejsnazším výdělkem venkovských žen v Ghaně, jsou jejich příjmy vzhledem k nedostatku tržních informací, obchodních znalostí a nízké vyjednávací schopnosti dosti nestabilní.

V rámci spolupráce SAP nabídne své odborné znalosti ke zlepšení softwarového řešení MicroFit zaměřeného na střední a velké mikrofinanční instituce. Jde o nástroj vytvořený organizací PlaNet Finance, který pomáhá řídit úvěry při co možná nejmenších nákladech. Současné řešení je založeno na serverové architektuře a ve spolupráci se společností SAP bude znovu vyvinuto do webového řešení, umožní přístup i ze vzdálených oblastí a sníží náklady na rozmístění.

Přímo organizaci PlaNet Finance SAP poskytne vhodné softwarové řešení a podporu při jeho zavedení, které jí pomůže optimalizovat obchodní operace a procesy v oblasti finančního managementu, lidských zdrojů, projektového managementu, business inteligence a řízení znalostí.

Spolupráce mezi SAP a PlaNet Finance je součástí dlouhodobého závazku společnosti SAP k udržení dlouhodobého rozvoje a zejména k firemní společenské zodpovědnosti. Pro více informací navštivte sekci „Sustainability at SAP" na stránkách www.sap.com.

Komentáře