TINF 2010 – Odborná konference o teleinformatice (stalo se)

Na sklonku listopadu proběhla v pražské Betlémské kapli a Kongresovém centru tradiční odborná konference a doprovodná výstava o teleinformatice. Jaký byl letošní ročník?

TINF 2010 – Odborná konference o teleinformatice (stalo se)


Konference o teleinformatice TINF 2010 pořádaná vydavatelstvím IDG Czech Republic byla již tradičně zaměřena na elektronickou komunikaci, mobilní a pevné sítě, korporátní informatiku a komunikace, obsah, internet, média a digitalizaci, bezpečnost, veřejný sektor, e-Government a e-Health, aplikace ICT pro konkurenceschopnost, inovace a hightech, právo a regulaci v ICT. Akce byla určena zejména zástupcům managementu podniků z oblastí informačních a telekomunikačních technologií, odborníkům z průmyslu, služeb, státní správy a samosprávy, univerzit, médií. Konference probíhala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR Martina Kocourka, předsedy Rady ČTÚ Pavla Dvořáka, rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka a generálního ředitele svazu průmyslu a dopravy Zdeňka Lišky.

 

 

V pondělí 29. listopadu zahájil konferenci slavnostní společenský večer a koncert Musica Bohemica v Betlémské Kapli. Vlastní přednášky pak probíhaly v úterý 30.11. v pražském Kongresovém Centru.

Odborné úterní dopoledne zahájil blok zaměřený na regulaci, právo a strategii, s paralelním během bloku „Podnikové ICT“. Odpoledne pak pokračovaly bloky s tématy „Trendy v sítích“ a „ICT pro informační společnost“.

Mezi nejzajímavější témata konferenčních bloků patřily budoucnost evropské regulace el. komunikací (Vesa Terava, Evropská Komise) a pohled na regulační rámce očima regulátora (Pavel Dvořák, ČTÚ) a operátora (Alice Selby, T-Mobile CR). V bloku zaměřeném na podnikové ICT byly prezentovány oblasti virtualizovaných služeb (Marcel Procházka, ČRA) či Platform as a Service (Jan Kepič, Telefonica O2).

Odpolední bloky konference pokryly především oblasti jako jsou trendy v infrastruktuře bezdrátových datových sítí, technické řešení pozemního HD vysílání a na závěr pak především telemedicínské aplikace, mobilní tísňová péče, zelená datová centra a dlouhodobé ukládání el. dokumentů.

Součástí konference byly i dva diskusní panely – dopolední zaměřený na regulaci telekomunikačního prostředí a odpolední věnovaný problematice informační společnosti.

Zlatým partnerem konference TINF 2010 byla společnost Telefonica O2, stříbrným partnerem byly České Radiokomunikace, bronzovými partnery pak AV Media, ČD Telematika, Gity, Huawei, Nera a Nokia Siemens Network. Odbornými garanty akce byly apms, Cacio, ICT unie a SDT.

 

Fotogalerie ze slavnostního zahájení a společenského večera i úterního odborného programu najdete na stránkách konference

Komentáře