Úspora nákladů s tiskovým řešením SafeQ

Minimalizace finančních výdajů a jejich sledování bylo vždy jednou z hlavních priorit naprosté většiny podniků. A v dnešní době, kdy ekonomická recese zmítá světem, je úspora nákladů mnohdy na úplně prvním místě. My si nyní povíme, jak lze ušetřit pouhým výběrem kvalitního a efektivního tiskového řešení.

Úspora nákladů s tiskovým řešením SafeQ


Víte kupříkladu, kolik stránek jste dnes vytiskli? A kolik z nich bylo barevně a kolik černobíle? Kolik kopií dnes udělalo vaše oddělení? A uměli byste tohle všechno vyčíslit v nákladech? S tiskovým řešením SafeQ je to hračka.

Každý den přicházíme do kontaktu s tiskárnou nebo kopírkou. Bereme to jako samozřejmost a tiskneme mnohdy i nepotřebné dokumenty, které pak v lepším případě skončí v tříděném odpadu. Málokdo přemýšlí při tisku nad tím, jestli neplýtvá penězi nebo se nechová neekologicky. Přitom v dnešní době, více než kdy jindy, je nutné zamýšlet se nad efektivním snižováním nákladů.

V oblasti firemního tisku lze výběrem efektivního tiskovém řešení dosáhnout návratnosti investice během zhruba 3-9 měsíců a úspora měsíčních nákladů může činit 30 až 40 %. Tiskárny i kopírky jsou spravovány centrálně, což vede primárně ke zvýšení efektivity tisku i práce zaměstnanců a sekundárně k redukci počtu tiskáren, kopírek, spotřebního materiálu atd. - celkově tedy ke snížení nákladů.

Tiskové operace jsou automaticky monitorovány a následně rozúčtovány na jednotlivé pobočky, oddělení, popřípadě i zaměstnance. Tiskové řešení SafeQ umožňuje sledování množství vytištěných stran, vyhotovených kopií a naskenovaných stránek. Vytištěné stránky lze monitorovat na síťových tiskárnách, multifunkčních strojích, ale i lokálních (stolních) tiskárnách či plotrech. Jen tak je možné podchytit a přesně vyčíslit zbytečné plýtvání a sledovat nastavené kroky k jeho omezení. Všechny údaje jsou přitom dostupné přes webové rozhraní SafeQ. K dispozici jsou předdefinované přehledy (na uživatele, střediska, či stroje), které lze modifikovat s využitím stejného principu jako kontingenční tabulky v MS Excel. V praxi je tedy možné vytvořit libovolný přehled s ohledem na aktuální potřeby klienta.

Efektivního snížení nákladů lze také docílit optimalizací tiskového prostředí. To je proces, který nahrazuje lokální tiskárny síťovými. Dochází přitom k zásadní redukci počtu tiskáren, úspoře provozních, servisních i personálních nákladů.

Sledované údaje u každé stránky (tištěné, kopírované, skenované):

 • Počet stran
 • Formát stránky
 • Barevnost
 • Duplex
 • Jméno stroje
 • Účetní informace (uživatel, středisko, ...)
 • Projekt

 

Kromě šetření firemních nákladů a svého času je ovšem také důležité myslet na snižování přírodní zátěže. Při tisku můžete šetřit nejen spotřební materiál, ale především lesy, vodu, energii a snižovat množství odpadků.

Výše zmíněné výhody pak mohou požívat nejen malé a střední podniky, ale i velké společnosti, úřady, nemocnice nebo školy. Sada výrobků SafeQ od spol. Y Soft poskytuje svým uživatelům integrované tiskové řešení pro přesné účtování, bezpečnost, kontrolu přístupu a funkci follow-me u multifunkčního tisku. YSoft SafeQ® Crisis Package - krizový balíček SafeQ od spol. YSoft je rozšířením řešení s prvky striktně zaměřenými na snižování nákladů v tiskovém prostředí. Sada vlastností Crisis Package se zaměřuje na využití méně nákladných možností tisku, jako např. vyžadování černo-bílého tisku místo tisku barevného, oboustranný tisk všude, kde je to možné, a podrobné vykazování ceny spolu s limity pro jednotlivá oddělení. Navíc tato sada snižuje objem zbytečných nebo nechtěných výtisků pomocí sledování tisku jednotlivých uživatelů a z toho plynoucího přidělování souvisejících nákladů uživatelům nebo oddělením. Produkt je určen pro malé a střední podniky, vzdělávací střediska (sada podporuje stávající kreditní systémy) a projekční společnosti (přes svůj projektový modul, který se setkal s příznivým ohlasem).

Výhody sledování nákladů se SafeQ

 • Snížení nákladů na reprografické služby
 • Audit a analýza tiskového prostředí
 • Zjištění skutečných potřeb klienta
 • Rozúčtování na uživatele, střediska a pobočky
 • Zabezpečení přístupu k tiskovému prostředí
 • Monitoring všech typů zařízení (lokální i síťové)
 • Reporty - export naměřených dat do MS Excel (možnost dle vlastních sestav)
 • Sledování špiček vytíženosti strojů

Komentáře