xITee získala certifikace ISO 9001, 20000 a 27001

Společnost xITee oznámila, že úspěšně dokončila roční proces vedoucí k udělení certifikátů kvality ISO 9001, 20000 a 27001.

xITee získala certifikace ISO 9001, 20000 a 27001


Česko-německá softwarová společnost xITee specializující se na vývoj finančního software se na podzim 2009 rozhodla pro systematické zkvalitňování služeb podle vodítek ISO norem kvality. Tento proces nyní po dvoustupňovém auditu, realizovaném společností Bureau Veritas, završila získáním tří ISO certifikací.

Certifikace ISO 9001 a 27001 byly xITee uděleny v rozsahu: „Návrh a vývoj informačních systémů a související aktivity - konzultace, analýza a specifikace, testování, dokumentace, projektové řízení, údržba a podpora, poskytování lidských zdrojů.“

Certifikát ISO 20000 pak v rozsahu: „Systém managementu IT služeb podporující dodané informační systémy - podpora provozu, údržba a související poskytování lidských zdroj.“

Získání těchto certifikací je signálem pro současné i budoucí zákazníky společnosti, že její management i zaměstnanci jsou zaměření na trvalé zlepšování kvality poskytovaných služeb na mezinárodně srovnatelné a ověřené úrovni.

ISO 9001 je i u nás dobře známá mezinárodní norma zaměřená na management kvality. Je aplikovatelná pro jakoukoliv organizaci ze všech oblastí výroby a služeb a stojí na osmi základních principech, mezi nimi je klíčové zaměření na zákazníka, procesní přístup a trvalé zlepšování služeb, výrobků i řídících procesů.

ISO 20000 je celosvětově uznávaná norma Managementu služeb informačních technologií. Vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod knihovně ITIL (IT Infrastructure Library). Certifikace ISO 20000 potvrzuje, že organizace vnesla do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které jsou přínosem pro zaměstnance i klienty. Hlavním cílem normy ISO 20000 je celkový efektivní management IT služeb. Norma je založena na klíčových procesech od reportingu, rozpočtování a účtování na úrovni managementu IT služeb, až po management zabezpečení informací, dodavatelů, změn a distribuce.

ISO 27001 je mezinárodní norma, která stanoví požadavky na systémy managementu bezpečnosti informací, aby byla organizace schopna vyhodnocovat svá rizika a uplatňovat náležité kontrolní a řídicí mechanismy k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací. Základním cílem je chránit informační aktiva organizace, aby se informace nedostaly do nesprávných rukou nebo aby se neztratily navždy.

Komentáře