14. ročník konference ISSS se blíží, součástí též LORIS a V4DIS

Tématem letošního ročníku bude například financování dalšího rozvoje e-governmentu či základní registry coby nejvýznamnější infrastrukturní projekt

14. ročník konference ISSS se blíží, součástí též LORIS a V4DIS


Ve dnech 4. a 5. dubna 2011 se v Hradci Králové uskuteční již 14. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2011). Letošní ročník bude stejně jako v minulých letech doprovázen mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V rámci programu se uskuteční i ICT Summit, jehož hlavním organizátorem je ICT Unie.

„Jako obvykle se snažíme koncipovat celý program tak, aby co nejaktuálněji odrážel současný stav rozvoje e-governmentu,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Právě dnes, kdy se krátí rozpočty a hledají maximální úspory, se ukazuje, že dobře realizované ICT projekty mohou nejen výrazně zvýšit efektivitu veřejné správy, ale také uspořit nemalé prostředky. Informatizaci v této oblasti už zastavit nelze, takže se dá předpokládat, že diskuse o tom jak dál budou zcela určitě na letošní konferenci dominovat.“


Hlavní témata konference ISSS 2011:

 • Strategie rozvoje e-governmentu v ČR v novém volebním období
 • Financování dalšího rozvoje e-governmentu
 • Základní registry jako nejvýznamnější infrastrukturní projekt
 • Informační systém datových schránek a další elektronizace administrativy
 • Projekt CzechPOINT se dále rozvíjí
 • Komunikační infrastruktura veřejné správy
 • Zajištění provozu systémů veřejné správy (dostupnost, zálohování)
 • Bezpečnost v oblasti ICT, správa a ochrana identit
 • Využití moderních technologií v e-governmentu – virtualizace, cloud computing apod.
 • Digitalizace a archivace dokumentů
 • Informační systémy měst, obcí a krajů
 • Digitalizace televizního vysílání a nové možnosti komunikace s občany
 • Geoinformační politika státu a mapové služby
 • Specializované odborné bloky: e-health, e-turismus, e-justice, IS státní pokladny, ICT v ochraně životního prostředí apod.
 • LORIS/V4DIS – výměna zkušeností s partnery z EU a Visegrádu

 

Čtrnáctý ročník konference se bude konat pod osobní záštitou premiéra ČR Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna, ministra zdravotnictví Leoše Hegera a Asociace krajů ČR, visegrádské konferenci poskytuje svoji záštitu 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Mezi účastníky konference se tradičně objeví řada politických špiček, zástupců státních orgánů (včetně ministrů, náměstků i šéfů odborů), hejtmani, primátoři, starostové a tajemníci malých i velkých mést a obcí, řada dalších pracovníků státní správy a samosprávy, stejně jako odborníci i manažeři velkých firem z celého segmentu informačních a komunikačních technologií, finančního sektoru či poskytovatelů služeb pro obce, města a kraje. Jako obvykle lze počítat i s řadou hostů ze sousedních zemí – zástupců evropských úřadů a organizací, nevládních organizací, evropských sítí, celostátních institucí, regionů, měst a obcí.

V současné době je v plném proudu registrace účastníků a finalizace celého dvoudenního programu – podle všech předpokladů konference ISSS/LORIS/V4DIS 2011 opět naváže na dosavadní úspěšné ročníky – v posledních letech se na oficiální dvoudenní program pravidelně registruje více než 2 tisíce účastníků, koná se přibližně 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představuje přes 110 vystavovatelů.

Komentáře