3. setkání uživatelů Helios Green Automobily proběhne již 31. října

Loňské II. setkání uživatelů informačního systému Helios Green Automobily bylo podle pořadatelů velice úspěšné.

3. setkání uživatelů Helios Green Automobily proběhne již 31. října


Účastnili se ho nejen zástupci prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které již používají informační systém Helios Green Automobily, ale i celá řada hostů z řad potenciálních zákazníků, dovozců a novinářů. Většina účastníků doporučila uskutečnit za rok další setkání, a proto připravuje společnost Info Nova opět ve spolupráci s Auto Jarov obdobnou akci i letos na podzim.

Letošní setkání vrcholových manažerů a administrátorů informačních systémů bude zaměřeno na konkrétní příklady využití nových funkcionalit v praxi a na novinky vyvinuté v letošním roce. Prezentována budou i nová rozhraní na systémy výrobců a dovozců. Dostatečný prostor bude věnován též diskusím a výměně zkušeností s provozováním informačního systému Helios Green.

Díky vedení společnosti Auto Jarov, která již řadu let rutinně systém využívá, se setkání uskuteční v konferenčním sále této společnosti dne 31. října 2012 od 10 do 16 hodin. Zájemci se mohou registrovat na e-mailové adrese akce@infonova.cz.


Úvodní foto: © Kurhan - Fotolia.com
Komentáře