300 mil. EUR od Evropské investiční banky podpoří tuzemské podniky

Česká spořitelna získá od Evropské investiční banky (EIB) celkem 300 mil. EUR na financování české ekonomiky.

300 mil. EUR od Evropské investiční banky podpoří tuzemské podniky


Z celkové částky je 200 mil. EUR  určeno na projekty malých a středních podniků a veřejného sektoru; 100 mil. EUR pak získají výrobci elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Česká spořitelna může díky prostředkům od EIB nabídnout firmám dlouhodobé úvěry s úrokovým zvýhodněním. V případě částky určené pro výrobce ekologické elektřiny bude EIB vůbec poprvé v České republice sdílet riziko s jinou bankou – zatím nesly veškeré riziko banky, které od EIB získaly prostředky.

Novinkou v přístupu EIB je fakt, že sama evropská banka sdílí riziko se spolupracující bankou, pokud by financované projekty nebyly úspěšné. Podle dosavadní praxe přitom nesly veškeré riziko banky, které od EIB získaly prostředky. Tento posun v přístupu dokládá vysokou míru důvěry ze strany EIB vůči České spořitelně. Konkrétně se sdílené riziko vztahuje na částku 100 mil. EUR, která je určena na podporu výrobců elektrické energie z obnovitelných zdrojů, přičemž  EIB i Česká spořitelna na něm nesou stejný podíl. Dvě smlouvy o spolupráci s EIB v celkové výši 300 mil. EUR byly podepsány 29. dubna 2010.

Česká spořitelna je oprávněna poskytnout zvýhodněný úvěr těm firmám, které splňují podmínky přijatelnosti stanovené EIB. Mezi kritéria se řadí jednak struktura firmy (firma s maximálně 250 zaměstnanci, maximální roční obrat firmy do 50 mil EUR, vlastnická struktura firmy splňující podmínky EIB, aj.). Zvýhodněný úvěr nemohou čerpat firmy podnikající v některém z vyloučených oborů podnikání, jako např. tabákový průmysl, zpracování omamných látek, apod. Omezena je i doba realizace projektu (max. 3 roky) a jeho splatnost (až na 15 let), přičemž náklady na projekt by se měly pohybovat v rozmezí 40 tisíc až 25 mil. EUR. Česká spořitelna zvýhodněný úvěr nabízí  pod názvem „Globální úvěr“.

EIB poskytuje bankám prostředky ve formě zvýhodněných úvěrů s 8 až 12letou splatností. Česká spořitelna pak vytipuje firmy, kterým je schopna zvýhodněný úvěr nabídnout, případně kterým sníží úroky u úvěrů stávajících. Alokace prostředků je relativně náročný administrativní proces, který vyžaduje průběžné sledování finanční situace firem a důsledný reporting vůči EIB. Pokud se bankám nepodaří prostředky v daném termínu umístit, nealokovanou část peněz vracejí EIB. Česká spořitelna vždy umístila veškeré získané prostředky.

Komentáře