3Com přináší integrovaná bezpečnostní řešení pro datová centra příští generace

Společnost 3Com oznámila čtyři bezpečnostní produkty pro datová centra a virtualizovaná prostředí, které spojují řešení značek H3C a TippingPoint.

3Com přináší integrovaná bezpečnostní řešení pro datová centra příští generace


Bezpečnostní modul pro páteřní přepínače integruje do  H3C řešení pro podnikové sítě  bezpečnostní řešení TippingPoint s cílem snížit rizika zabezpečení sítě, její složitost a náklady na infrastrukturu v moderních datových centrech. Díky centralizované správě bezpečnostních politik napříč aplikačními i síťovými prostředími, umožňue takto integrované řešení efektivněji zavádět nové aplikace ve virtuálním i fyzickém prostředí. Cílem je zajistit komplexní zabezpečení sítě a také pomoci snižovat náklady na provoz aplikací a tím snižovat celkové náklady na vlastnictví.

Virtualizovaná prostředí musí splňovat stejné bezpečnostní požadavky jako jejich fyzické protějšky, síťová a bezpečnostní řešení 3Comu podporují  a umožňují vhodně zabezpečit prostředí pro migraci na virtualizovaná datová centra:

  • H3C S9500E – Jedná se o novou rodinu přepínačů pro datová centra. S9500E má vysoký výkon, flexibilitu a je tedy připraven splnit nejpřísnější požadavky na aplikace v datových centrech, ale i jako páteřní prvek v podnikových sítích. Tento přepínač je energeticky šetrný k životnímu prostředí, umožňuje provoz virtualizovaných služeb  a zároveň pomáhá snižovat celkové náklady na vlastnictví.
  • TippingPoint Secure Virtualization Framework - Tento nový virtualizační nástroj umožní organizacím zabezpečit komunikaci virtuálních zařízení - včetně host-to-host provozu – pomocí IPS (Intrusion Pevention System) platformy TippingPoint. TippingPoint Secure Virtualization Framework rozšiřuje možnosti detekce hrozeb i do virtualizovaných prostředí s jedinečnou jednoduchostí použití a upevňuje tak vedoucí pozici TippingPointu na poli výrobce IPS systemů.
  • TippingPoint 1500S – Jedná se o nové SSL (Secure Socket Layer) zařízení pro kontrolu zabezpečeného přenosu dat  v počítačových sítích. TippingPoint 1500S účinně a bezpečně dekóduje a kontroluje zabezpečení webového provozu bez dopadu na výkon sítě a aplikací. Zabraňuje šifrovaným útokům z virtuálních a také fyzických webových serverů a webových aplikací.
  • TippingPoint ThreatLinQ 2.0 - Vylepšení globálního bezpečnostního portálu ThreatLinQ přináší nové funkce umožňující uživatelům vytvářet vlastní profily filtrů, tak aby odpovídaly potřebám pro jejich konkrétní síťové prostředí a také informují o nejnovějších hrozbách a nejnovějších filtrech - Digital Vaccine. Dále umožňuje provádět rychlé změny v TippingPoint IPS systémech tak,  aby co nejlépe chránili síť proti  aktuálním hrozbám.
Komentáře