3Com: V roce 2010 budou v popředí zájmu datová centra

Technologický vývoj sítí v roce 2010 podle 3Comu nejvíce ovlivní datová centra a s nimi spojené potřeby.

3Com: V roce 2010 budou v popředí zájmu datová centra


1. 10Gb Ethernet jako standard, příchod 40 nebo 100Gb Ethernetu

Rok 2010 bude podle 3Comu rokem dalšího posílení 10Gb ethernetu právě pod vlivem nároků na síť ze strany datových center. „Vzhledem k neustále klesajícím cenám se stane 10Gb Ethernet standardem v datových centrech,“ uvedl Pavel Pikhart, Channel Account Manager 3Comu.

V dohledné době můžeme také očekávat další navyšování rychlostí. 10Gb Ethernet dnes slouží na jedné straně k připojení serverů k síti. Zde lze předpokládat, že nové servery budou velmi brzy standardně vybaveny jedním nebo více 10Gb porty. Na druhé straně se používá 10Gb jako páteřní propojení mezi jednotlivými přepínači. Kumulativní efekt rostoucího počtu aplikací a uživatelů připojených k síti však již nyní vede k tomu, že se potřebná šířka pásma přibližně každých 18 měsíců zdvojnásobuje. Proto se některá datová centra již nyní připravují na 40Gb Ethernet a 100Gb Ethernet.

 

2. Integrace správy serverů a sítí

V budoucnu bude základní potřebou celého IT zjednodušení správy celé infrastruktury. V této oblasti sehraje klíčovou roli virtualizace. Budeme se stále častěji setkávat s případy, kdy se jednotlivé kusy hardwaru logicky rozdělí do více virtuálních zařízení. Nevyužité síťové zdroje a kapacity se dynamicky seskupí a požadovaná služba bude dodaná tam, kde je právě potřebná. Virtualizace v sítích již probíhá delší dobu: Virtualizace modulárních přepínačů, stohovatelné přepínače, používání VLAN jsou etablované techniky, které usnadňují řízení sítí.

 

3. Rozšíření FCoE

3Com dále očekává, že se tzv. Fibre Channel over Ethernet (FCoE) stane široce využívanou technologií, pokud se stabilizují příslušné standardy. To umožní novou vlnu konsolidace a konvergence mezi LAN a SAN (Storage Area Network). Zvýší se také efektivita využívání sítí a úspora nákladů. „FCoE firmám umožní zachovat hodnotu investic, které do sítě již vložily. 3Com předpokládá postupné rozšíření této technologie,“ dodal Pavel Pikhart.

Komentáře