3M založila divizi pro obnovitelné energie, povede jí Michal Roman

Nová divize bude nabízet jednak výrobky, které již tvoří součást portfolia 3M, a také výrobky zcela nové, vyvíjené se zvláštním zaměřením na trh s obnovitelnými zdroji. Rovněž bude pracovat na stávajících technologiích a ty přizpůsobovat požadavkům obnovitelných zdrojů.

3M založila divizi pro obnovitelné energie, povede jí Michal Roman


Divize bude součástí průmyslové a dopravní jednotky společnosti 3M a jejím hlavním zaměřením bude výroba a řízení energie. Novou divizi povede Michael Roman, který bude nejen jejím ředitelem, ale rovněž viceprezidentem. Michael Roman v současné době působí na pozici viceprezidenta divize 3M pro optické systémy v Asii.

V rámci nové divize byly dále ustaveny dvě specializované jednotky. Výrobu energie (Energy Generation) povede ředitel Tracy Anderson, Správu energie (Energy Management) pak Ranjit Thakur. Prostřednictvím první jmenované jednotky nabídne 3M vyspělá řešení v oblasti solární energie, větrné energie, geotermální energie a biomasy - například fólie, pásky, nátěry, pouzdra, tmely a lepidla, které budou pomáhat snižovat náklady na obnovitelnou energii. Tato řešení pomohou při regulaci a využívání světla a tepla, budou zvyšovat produktivitu a pomáhat při ochraně životního prostředí. Divize bude využívat technologické základny 3M sestávající z více než 40 vlastních technologií..

Zkušenosti společnosti 3M v oblasti materiálů jí umožnily vyvinout revoluční produkty zaměřené na koncentraci tepla. Například koncentrátové panely soustřeďují světlo a jsou vyráběny na míru podle zadání zákazníka. Zrcadlové fólie jsou zase nejlepším důkazem o potenciálu úspory energií, jichž je možné dosáhnout takovýmto ošetřením skel. Jiné fólie nové generace pak zajistí odolnost a spolehlivost vyžadovanou v solárních panelech, přičemž se vyznačují i dalšími pozitivními vlastnostmi, jako jsou stabilita proti ultrafialovému záření, nízká hořlavost nebo samočisticí vlastnosti.

V oblasti větrné energie nabízí společnost 3M svá řešení již přes deset let. Například polyuretanové pásky se používají k ochraně lopatek turbín, abraziva a bezpečnostní výrobky zase ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti takových zařízení. S ustavením divize pro obnovitelnou energii využije 3M svých zkušeností s fóliemi, páskami, laky a lepidly ke zvyšování spolehlivosti a efektivnosti větrných turbín. Technologie vyvíjené a dodávané 3M mohou například sloužit ke snižování eroze, špinění či namrzání lopatek a stejně tak mohou být použity ke zlepšení jejich aerodynamických vlastností.

V oblasti správy energií obdržela společnost 3M první patent na okenní fólie v roce 1966. Dnes nabízí široké portfolio okenních fólií obsahující solární, bezpečnostní i dekorativní fólie pro automobilový průmysl, kancelářské budovy i soukromé bydlení. Za zmínku jistě stojí řada Prestige, což jsou vůbec první průzračné okenní fólie neobsahující železo. Výrazně snižují intenzitu tepla a ultrafialového záření pronikajícího do budovy. Teplo ze světla dokáží snížit až o plných 66 procent, což má za následek menší nápor na klimatizaci a nižší náklady za energie.

 

 

Komentáře