4. ročník Diplomové práce roku

ABRA Software vyhlásila další ročník úspěšné soutěže Diplomová práce roku.

4. ročník Diplomové práce roku


Prvního února 2009 odstartoval další ročník soutěže Diplomová práce roku, projektu zaměřeného na podporu vysokého školství a zvýšení prestiže oboru informačních technologií v ČR a SR. Soutěž si zároveň klade za cíl umožnit nadaným studentům lépe vyniknout a získat tak lepší uplatnění v praxi. Vyhlašovatelem je již tradičně společnost ABRA Software a sdružení Česká společnost pro systémovou integraci. Mediálním partnerem soutěže je také časopis Computerworld.

Za vyhlašovatele nám Petr Kuchař, člen představenstva ABRA Software, prozradil: „na předchozí tři ročníky navazujeme se stejnou strukturou organizace soutěže, která se nám v minulosti osvědčila. Je to zejména princip spolupráce komerční sféry, reprezentované firmou ABRA Software a dalšími firemními partnery, se zástupci akademické sféry, reprezentované jednotlivými vysokými školami, sdruženými ve společnosti ČSSI. Odbornými garanty projektu jsou opět sdružení SPIS a CACIO, které bdí nad odbornou úrovní soutěže. Osobně pro letošní rok očekávám, že trend nárůstu počtu účastníků soutěže bude pokračovat stejně jako v minulých ročnících."

Mladá historie soutěže ukazuje, že zájem účastníků neustále roste a soutěž si získala prestiž i na akademické půdě. V roce 2008 se „diplomky" zúčastnilo 79 studentů, což je více než desetinásobek oproti prvnímu ročníku z roku 2006. Stejně tak počet soutěžních kategorií se během čtyř let vyvíjel. Z úvodní jedné kategorie v prvním ročníku až k letošním pěti. Jsou jimi:

 

1.      Cloud computing, virtualizace, integrovaná prostředí a nástroje pro vývojáře, mobilní aplikace, operační systémy, matematické úlohy a algoritmy

2.      IT technologie v energetice a veřejné správě (metodiky hodnocení, aplikace, průzkumy a rozbory, zkušenosti, předpovědi a modely)

3.      Informační systémy ve zdravotnictví

4.      Databázové stroje a aplikace, informační bezpečnost a standardy řízení vývoje systémů

5.      Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

 

Studenti, kteří se chtějí do soutěže přihlásit, mají čas do 29. 05. 2009, práce musí následně doručit do 10. 07. 2009. Finálové kolo soutěže a slavnostní vyhlášení proběhne 17. 09. 2009 na půdě University Hradec Králové. Práce finalistů bude posuzovat hodnotící komise, ve které zasednou přední osobnosti z oblasti IT, vysokého školství a zástupci vyhlašovatelů i odborných garantů.

Diplomová práce roku bude podpořena propagací v regionálních televizích, tiskovinách, využit bude například projekt EuroCampus. Podrobné informace o projektu Diplomová práce roku lze nalézt na www.diplomovaprace.cz/.

Nezbývá, než studentům popřát hodně štěstí na cestě za výhrami 5 x 50.000,- Kč a nabídkou zaměstnání v IT oboru.

Komentáře