602 nabízí inteligentní formuláře pro datové schránky

Firma Software602 uvedla na trh specifické interaktivní formuláře určené pro orgány veřejné moci, které usnadní podání přes datovou schránku.

602 nabízí inteligentní formuláře pro datové schránky


Uživatel si takový formulář stáhne do svého počítače a poté, co jej vyplní a kliknutím odešle, bude automaticky vytvořena datová zpráva, k níž bude vyplněný formulář připojen jako příloha. Tato datová zpráva bude odeslána informačním systémem datových schránek a vložena do datové schránky organizace, které je podání určeno. Software602 tyto formuláře dodává pod marketingovým označením eGon ready.

Vyplněné formuláře tak budou přenášeny garantovaným kanálem a bude existovat průkazný záznam, co bylo odesláno a kdy. Pro organizaci, která tato podání přijímá, je podstatné, že do své datové schránky bude dostávat formuláře připravené na automatické zpracování - dokument bude směřován přímo na odpovědného pracovníka nebo oddělení a data budou bez přepisování přenesena do informačního systému.

eGon ready formuláře zachovávají veškeré dosavadní výhody inteligentních formulářů 602XML, tedy především to, že uživateli pomáhají s vyplněním, poskytují kontextovou nápovědu, kontrolují logickou správnost, provádějí kalkulace, upozorňují na kolonky, které je třeba vyplnit apod. Uživatel může mít tento formulář stažený ve svém počítači a vyplňovat jej postupně. Stovky nasazení během uplynulých čtyř let potvrdily, že nahrazení papírových tiskopisů nebo jednoduchých elektronických formulářů technologií 602XML radikálně snižuje pracnost i chybovost.

Předpokládá se, že eGon ready formuláře využijí zejména centrální úřady a další organizace veřejné správy, které sbírají větší množství podání a dotazníků od jiných úřadů, podniků nebo podřízených organizací.

eGon ready formuláře se skládají z vlastního inteligentního formuláře 602XML, systému pro jeiich správu, včetně zveřejňování formulářů na internetové stránce 602XML Form Server a nástroje pro provádění změn ve formulářích. Právě možnost rychlého a snadného provádění aktualizací hraje klíčovou roli - bez toho by organizace v případě organizační nebo personální změny nebyla schopna zajistit, že podání budou směřovat na toho pravého člověka.

Komentáře