602 získala Evropskou pečeť vynikající kvality

Evropské multimediální fórum udělilo společnosti Software602 Zlatou evropskou pečeť vynikající kvality (Golden European Seal of E-Excellence) za svoji aplikaci 602XML a příspěvek k prosazování technologických inovací na evropském trhu.

602 získala Evropskou  pečeť vynikající kvality


Evropské multimediální fórum udělilo společnosti Software602 Zlatou evropskou pečeť vynikající kvality (Golden European Seal of E-Excellence) za svoji aplikaci 602XML a příspěvek k prosazování technologických inovací na evropském trhu.

Jedná se o ocenění určené firmám, které dokáží najít spojení mezi progresivními technologiemi a potřebami zákazníků. Představitelé společnosti Software602 převzali ocenění na Cebitu v Hannoveru.

Ocenění European Seal of E-Excellence je předáváno pod patronací evropského projektu Eureka. Cílem je najít a ocenit evropské podniky, které přispěly k tomu, že se technologické inovace reálně prosazují na trhu. V minulosti toto ocenění obdržely společnosti jako Alcatel, Nokia, Strato, T-Connect, a další. "Evropa se snaží zlepšit svou globální konkurenční pozici, a je na místě se ptát, jaké jsou stavební kameny úspěchu. Je problém skutečně v nedostatečných investicích do výzkumu a vývoje? Není mnohem podstatnější, že zapomínáme na marketing?," prohlásil tajemník Evropského multimediálního fóra Phillipe Wacker.

Software602 je první českou firmou, které byla European Seal of E-Excellence udělena.

"Šestsetdvojka se nikdy neorientovala na technické hračky, ale vždy se snažila dělat to, co zákazníci potřebují a dodávat to za rozumnou cenu. Na tomto přístupu je založen i úspěch inteligentních formulářů 602XML. Je to snadno ovladatelný nástroj, který pomáhá usnadnit obyčejné každodenní rutiny - objednávky, výkazy, schvalování apod. Jsme pochopitelně rádi, že naše aktivity vzbudily pozornost a byly oceněny i v mezinárodním měřítku. Ale ještě více nás těší skutečnost, že se naše produkty ujaly v praxi a že osvobozují od zbytečné administrativy a papírování statisíce obyčejných lidí včetně pracovníků podniků a úřadů," prohlásil obchodní ředitel Software602 Ing. Pavel Nemrava.

Evropské multimediální forum (EMF - European Multimedia Forum) je přední evropská asociace zaměřená na posilování konkurenceschopnosti v konvergujících odvětvích informačních technologií a digitálních médií. Má více než 5000 členů - vesměs dodavatelů informačních technologií a organizací, které tyto technologie masivně využívají. Jeho hlavním cílem je napomáhat výměně kontaktů a zkušeností, poskytovat mezinárodní podporu při expanzi evropských podniků zvyšováním jejich vizibility a usnadňováním přístupu k financování.

Komentáře