62 procent domácností v ČR disponuje přístupem k internetu

Podle analýzy ČSÚ počet domácností vybavených osobním počítačem a připojených k internetu stále roste.

62 procent domácností v ČR disponuje přístupem k internetu


Ve druhém čtvrtletí letošního roku měly k dispozici doma osobní počítač v průměru téměř dvě třetiny domácností, přičemž 62 % bylo připojeno k internetu. Za pět let počet domácností s osobním počítačem vzrostl v absolutní hodnotě o 1,2 milionu (tj. o 77 %) a penetrace internetem povyskočila dokonce o 1,4 milionu (o 125 %).

Polovina z celkového počtu domácností vybavených počítačem používala ve 2. čtvrtletí 2011 počítač přenosný a téměř čtvrtina měla doma dva a více počítačů. Rovněž v tomto ohledu došlo u českých domácností k posunu, protože v roce 2006 mělo k dispozici přenosný počítač pouze 7 % domácností, o pět let později už to byla třetina domácností.

Za posledních pět let se také výrazně změnil způsob připojení českých domácností k internetu. Do roku 2006 převládalo v českých domácnostech připojení prostřednictvím vytáčené telefonní linky (35 % z domácností), v současnosti nejsou tímto způsobem připojena ani 4 % domácností s internetem. Nejčastějším způsobem internetového připojení českých domácností je na rozdíl od většiny ostatních zemí EU bezdrátové připojení (Wi-Fi) – letos tento způsob připojení využívala polovina (51 %) domácností s internetem.

Nejpoužívanější informační a komunikační technologií užívanou jednotlivci je v současnosti mobilní telefon. Podle údajů z druhého čtvrtletí roku 2011 jej využívalo 94 % lidí nad 16 let. Dvě třetiny dospělé populace používaly osobní počítač a téměř všichni uživatelé osobního počítače (98 %) pak používali také internet.

Mezi nejoblíbenější činnosti provozované na internetu pro soukromé účely patří čtení on-line zpráv a vyhledávání informací o zboží a službách. Významný nárůst v čase zaznamenal podíl jednotlivců telefonujících přes internet. Ti v roce 2006 tvořili pouze 8 % populace (pětinu uživatelů internetu) a o pět let později již přes internet telefonovala třetina dospělé populace (48 % uživatelů internetu).

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se Česká republika nachází ve vybavenosti domácností počítačem a internetem stále hluboko pod unijním průměrem. Na pomyslném žebříčku zemí EU27 by se české domácnosti umístily na 20. místě, pokud jde o vybavenost osobním počítačem, a na 18. místě z hlediska připojení k internetu.


Úvodní foto: © rubysoho - Fotolia.com
Komentáře