63 % podniků není spokojeno s úsporami z virtualizace

Technologický průzkum společnosti CA Technologies zjistil, že většina společností není spokojena s úsporami, které jim přináší virtualizační řešení.

63 % podniků není spokojeno s úsporami z virtualizace


Společnost CA Technologies zveřejnila výsledky nezávisle realizovaného průzkumu zjišťujícího stav IT automatizace. Průzkum zahrnoval 460 IT decision-makerů z oblasti středních a velkých společností a zjistil, že 60 % z nich je nespokojeno s tím, jak velké úspory jim přinesla virtualizace.

Téměř všichni účastníci průzkumu (95 %) již v podniku virtualizaci využívají, zavádějí, či alespoň mají plány na její využití. Většina zmiňovala jako hlavní motivy pro nasazení virtualizace snížení nákladů (85 %) a zvýšení stupně využití serveru (84 %). Na druhou stranu 63 % respondentů odpovědělo, že nedosáhli očekávané míry úspor, u 5 % dokonce náklady vzrostly vlivem složitosti virtualizace.

„Virtualizace může být požehnáním, ale také provozní noční můrou,“ říká jeden z účastníků průzkumu Ian Watts, senior technical manager společnosti BT Americas. „Řízení změn přináší velké dodatečné náklady, protože jakákoli změna musí být implementovaná do všech aplikací a všemi uživateli sdílejícími stejnou virtualizační sadu. Řada organizací rychle zaznamená výhody virtualizace jako jsou menší náklady na hardware a lepší využití serverů, nicméně tyto výhody mohou být zastíněny nedostatkem vylepšení v produktivitě datového centra.“

Průzkum ukazuje, že existuje přímá korelace mezi automatizací IT služeb ve virtualizovaném prostředí a úsporou nákladů. Například 44 % respondentů, kteří popsali své poskytování služeb jako automatizované zároveň uvedlo, že díky virtualizaci výrazně snížili své náklady. Naopak 48 % respondentů, u nichž došlo vlivem virtualizace k růstu nákladě zároveň sdělilo, že poskytují služby ručně, neautomatizovaně.


O průzkumu

Průzkum byl realizován společnosti UBM TechWeb na objednávku CA Technologies a UBM TechWeb byla zodpovědná za programování a analýzu dat. Postupy byly realizovány podle standardů tržních výzkumnů. Celé výsledky průzkumu jsou k dispozici jako webcast a ve zdarma poskytované zprávě The State of IT Automation.

Komentáře