84% manažerů si myslí, že moderní technologie ovlivní budoucí růst firmy

Nový průzkum vypracovaný na zakázku pro společnost HP odhaluje roli inovací v současných firmách.

84% manažerů si myslí, že moderní technologie ovlivní budoucí růst firmy


Nový průzkum vypracovaný na zakázku pro společnost HP  odhaluje roli inovací v současných firmách. Pětadevadesát procent manažerů v soukromém a veřejném sektoru považuje inovace za důležitý předpoklad úspěchu svých organizací. Na otázku, proč jsou inovace důležité, byl nejčastější odpovědí představitelů obou sektorů budoucí růst (84 % manažerů v soukromém sektoru a 63 % manažerů ve státní správě).

Respondenti také uváděli, že „měnící se poptávka zákazníků a občanů“ a „vytváření kvalitnějších produktů a služeb“ jsou primárními cíli inovací. Ve snaze pochopit hnací faktory inovací měli respondenti označit „motor inovací.“ Více než dvě třetiny manažerů uvedly, že jsou to technologie. Jedním z cílů průzkumu bylo také zjištění, kam by manažeři nejdříve investovali prostředky, aby podnítili inovace. Nejčastější odpověď zněla „do aplikací a softwaru pro flexibilnější procesy.“


Komentáře