93% společností v ČR podle VMware spatřuje ve virtualizaci přínos pro podnikání

Společnost VMware oznámila, že 93 % firem působících v České republice spatřuje ve virtualizaci IT pozitivní přínos pro své podnikání.

93% společností v ČR podle VMware spatřuje ve virtualizaci přínos pro podnikání


Vyplývá to z výsledků průzkumu, který proběhl v rámci konference VMware Forum 2011 na konci června. Své odpovědi zde poskytlo 372 zástupců privátních firem a institucí státní správy všech velikostí. Respondenti dále uvedli, že minimálně třetina z nich zvažuje možnost hostování svého IT mimo vlastní společnost a má zájem aktivně reagovat na nastupující trend cloud computingu.

„Virtualizace a cloud computing jsou hybnou silou dnešního světa informačních technologií. Přinášejí měřitelné benefity jak informatikům v podobě efektivnější správy a vyšší flexibility vnitrofiremního ICT, tak i společnosti jako celku v úspoře nákladů,“ říká Michal Stachník, regionální ředitel VMware pro Českou a Slovenskou republiku a dodává: „Zavést tyto technologie není navíc v praxi nijak obtížné a takřka polovina dotázaných se hodlá věnovat uvedené problematice již v nejbližším období.“

Studie dále nastínila priority jednotlivých společností, kdy 56 % z nich vidí jako nejdůležitější téma správy a automatizace IT infrastruktury, následováno 41 %, které upřednostňují snahy o úsporu nákladů. U obou oblastí je patrný dvojnásobný nárůst oproti výsledkům studie z loňského roku, kdy téma správy a automatizace bylo prioritou pro 26 % dotázaných, úspory pak pro 23 %. Dalšími důležitými tématy jsou pro třetinu firem zajištění obnovy v případě výpadku a virtualizace koncových uživatelských stanic.

Komentáře