AEC přichází s novou verzí ePodatelny

AEC, dceřiná společnost Cleverlance Enterprise Solutions, přichází na trh s novou verzí řešení elektronické podatelny pro oblast veřejné správy.

AEC přichází s novou verzí ePodatelny


AEC ePodatelna 5.0.3 obsahuje zpřehledněné rozhraní a je doplněna o možnost přímé aktualizace přes webový update. AEC ePodatelna tak může být stále aktuální a obsahovat nově přidané vlastnosti, jako například možnost podepisovat odchozí komunikaci podle přednastavených pravidel.

Řešení AEC ePodatelna respektuje jednoduchost a efektivitu práce jejich uživatelů a je prakticky nezávislé na ostatních aplikacích v informačním systému zákazníka, jako jsou poštovní a webový server, antivirová/antispamová ochrana apod.

Produkt rovněž splňuje požadavky právních norem, které se vztahují k problematice elektronického podpisu a elektronických podatelen v oblasti veřejné správy (Zákon o elektronickém podpis č. 227/2000 Sb., ve znění novel provedených zákonem č. 226/2002 Sb., zákonem č. 517/2002 Sb. a zákonem č. 440/2004 Sb., Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, Vyhláška dříve Ministerstva informatiky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách, Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb., a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu).

Komentáře