Barracuda obohacuje nabídku produktů pro SSL VPN

Obdobně jako ostatní společnosti provádí Barracuda Networks kromě vlastního vývoje rovněž akvizice dalších firem. Toto cestou se do nabídky společnosti Barracuda Networks dostalo řešení Barracuda SSL VPN, které je výsledkem převzetí společnosti 3SP a jejího řešení SSL Explorer.

Barracuda obohacuje nabídku produktů pro SSL VPN


Jak už název napovídá, Barracuda SSL VPN je integrované řešení pro zabezpečený privátní vzdálený přístup k síti a jejím zdrojům. Podstatnou výhodou Barracuda SSL VPN je skutečnost, že pro vzdálený přístup není třeba na straně klienta instalovat žádný dodatečný software a za tímto účelem lze využít standardní webový prohlížeč. To znamená, že Barracuda Networks SSL VPN zajišťuje univerzální integrované řešení pro vzdálený zabezpečený přístup nezávislý na aplikaci ani na jejím klientovi.

Produkt Barracuda SSL VPN byl původně uveden na trh ve třech modelech podporujících 25, 50 respektive 100 vzdálených uživatelů. Počty uživatelů u jednotlivých modelů však nejsou striktně omezeny a uvedená čísla představují maximální doporučený počet vzdálených klientů.

Podobně jako i u jiných řešení, mohou mít vysoké nároky na výkon, spolehlivost a bezpečnost také relativně malé firmy. Právě na jejich potřebu reagovala společnost Barracuda Networks koncem letošního května, kdy uvedla na trh nový model Barracuda SSL VPN 180, jehož kapacita čítá až patnáct součastně připojených vzdálených uživatelů.

Vylepšení doznaly také funkční možnosti produktů Barracuda SSL VPN. Ty nyní zahrnují rozšířené administrační nástroje, s jejichž pomocí lze řídit přístup k síti na základě verze operačního systému či webového prohlížeče na straně klienta. To umožňuje lepší ochranu proti různým bezpečnostním slabinám některých verzí těchto klientských platforem včetně možnosti upozornit uživatele na nutnost jejich upgrade. Důležitá je i nová funkce Cache Cleaning Utility, která při přístupu přes webový prohlížeč dokáže vymazat jeho cache paměť a historii. Tato funkce je zvláště užitečná v případě, že je vzdálený přístup prováděn z nějakého veřejně dostupného PC.

 

Komentáře