CPI Group dosáhla pozitivního hospodářského výsledku za rok 2008

Investorská a developerská skupina CPI Group dosáhla v loňském roce pozitivního hospodářského výsledku. Čistý zisk skupiny v roce 2008 činil 1,7 miliard korun, hodnota aktiv skupiny se zvýšila o celých 18 % na 24,5 miliard korun.

CPI Group dosáhla pozitivního hospodářského výsledku za rok 2008


S přihlédnutím k situaci na realitním trhu jsem s výsledky loňského roku spokojen," uvedl Zdeněk Havelka, předseda představenstva CPI Group. „Zisk ovlivnily především tržby z pronájmu nemovitostí, které jsou stabilní složkou příjmů skupiny a dlouhodobě zaznamenávají nárůst. V loňském roce tyto tržby dosáhly částky 524 milionů korun, což představuje navýšení o 21 % oproti předchozímu roku. Hodnota investic do nemovitostí sice mírně poklesla na 13,2 miliardy, důvodem jsou ale výhodné prodeje, které měly naopak pozitivní vliv na celkový zisk," dodal Havelka.

Pozitivní čísla vykazují i další ukazatele hospodářského výsledku. Bilanční suma skupiny vzrostla oproti předchozímu roku o 12 % na 24,6 miliardy korun. Hodnota spravovaných aktiv dosáhla částky 24,5 miliardy korun, což představuje osmnáctiprocentní nárůst oproti roku 2007. Přírůstek zaznamenal také vlastní kapitál společnosti, který se ze 7,7 miliard v roce 2007 zvýšil na 8,9 miliard v roce 2008.

Přestože celosvětová hospodářská situace ovlivnila záměry skupiny na realizaci vybraných projektů především z časového hlediska, pro CPI Group představuje rok 2008 úspěšné období. Dokončili jsme významný projekt nákupní galerie a kongresového hotelu v pražských Vysočanech, komplex rezidenčních domů v Březiněvsi, v Liberci byla úspěšně rekonstruována historická budova Grandhotelu Zlatý Lev a závěrem roku dovršena i osmnáctiměsíční rekonstrukce historického objektu v centru Prahy, kde byl otevřen slavný Buddha-Bar Hotel Prague. CPI Group se navíc stabilizovala v krajích, kde otevřela další tři obchodní parky a pořídila hotel v Hradci Králové," doplnil aktivity roku 2008 Zdeněk Havelka.

Informace o společnosti CPI Group najdete na www.cpi.cz.

Komentáře