Canon oznámil zahájení výstavby závodu v Japonsku

Společnost Canon oznámila, že v červenci letošního roku zahájí výstavbu závodu Nagasaki Canon, jehož provoz plánuje zahájit v dubnu příštího roku.

Canon oznámil zahájení výstavby závodu v Japonsku


Podle původních plánů pro závod Nagasaki Canon, který bude vyrábět digitální jednooké zrcadlovky (SLR) a kompaktní digitální fotoaparáty, se počítalo se zahájením výstavby v lednu 2009 a zahájením provozu v prosinci 2009. Společnost se však rozhodla odložit realizaci těchto plánů v reakci na velmi výrazný úbytek poptávky po digitálních fotoaparátech způsobený celosvětovou hospodářskou krizí, která vypukla na podzim loňského roku.

„Rozhodnutí o zahájení výstavby je významnou pozitivní událostí, která po době poklesu a stagnace reaguje na zvýšení zájmu o jednooké zrcadlovky. Tímto krokem Canon potvrzuje svou silnou finanční stabilitu a také neoblomné postavení na trhu s fotografickými přístroji," komentuje situaci Radka Palánová, Corporate & CBS Marketing Communications Manager Canon CZ. 

Společnost provedla pečlivé přezkoumání stávajících tržních a ekonomických podmínek a jeho výsledky naznačují, že se tržní segment jednookých zrcadlovek trvale zotavuje a lze pro něj i nadále očekávat trvalý růst. Společnost se rozhodla zahájit výstavbu závodu Nagasaki Canon na základě zhodnocení zaměření jeho výroby, tj. výroby digitálních fotoaparátů, ze střednědobého až dlouhodobého hlediska.

Podle plánů má výrobní závod Nagasaki Canon zahájit výrobu digitálních jednookých zrcadlovek a kompaktních digitálních fotoaparátů na jaře příštího roku, a to ve spolupráci se společností Oita Canon, která se rovněž nachází na ostrově Kjúšú.

Komentáře