Česká spořitelna vydala třetí emisi podřízených dluhopisů v objemu 2 mld. Kč

Dluhopisy jsou vydány ve formě sběrného dluhopisu. Ten je, podobně jako podílový fond, společným majetkem vlastníků jeho podílů. Investor je vlastníkem takového počtu jednotlivých dluhopisů, který odpovídá velikosti jeho podílu na jmenovité hodnotě sběrného dluhopisu.

Česká spořitelna vydala třetí emisi podřízených dluhopisů v objemu 2 mld. Kč


Evidence vlastníků podílů je vedena u administrátora emise, kterým je Česká spořitelna. Vlastník může převést své dluhopisy nebo některý z nich na jinou osobu.

Třetí emise dluhopisů České spořitelny má následující parametry:

  • Emitent: Česká spořitelna (A/A1)
  • Celkový objem emise: 2 000 000 000 Kč
  • Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč
  • Úroková sazba: 5,00 % p.a.
  • Datum emise: 12. března 2009
  • Splatnost: 12. března 2019
  • Předčasná splatnost: Ano, z rozhodnutí emitenta k datu 5. výročí emise
  • Administrátor: Česká spořitelna
  • Kotace: Dluhopisy nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu
  • ISIN: CZ0003701906

Dluhopisy jsou určeny k prodeji drobným investorům. Zájemci je mohou nakoupit ve vybraných pobočkách České spořitelny od 13. března 2009. Nejmenší množství nakupovaných dluhopisů jsou 3 kusy. Aktuální seznam poboček, které nabízejí dluhopisy, a další informace o emisi i podmínkách distribuce jsou k dispozici na internetových stránkách www.csas.cz a bezplatné informační telefonní lince České spořitelny 800 207 207. Investování je velmi jednoduché, protože klient nepotřebuje účet ve Středisku cenných papírů.

Základní prospekt dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 75 mld. Kč, s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise v rámci programu maximálně 30 let, který obsahuje společné emisní podmínky všech dluhopisů v jeho rámci vydávaných, byl uveřejněn na internetových stránkách České spořitelny www.csas.cz. Na webových stránkách České spořitelny www.csas.cz lze také najít emisní dodatek dluhopisů, který obsahuje doplněk dluhopisového programu a další informace ohledně emise dluhopisů.

Komentáře