Cisco Expo 2009: "Komunikace bez obrazu snižuje efektivitu jednání"

Podle studie společnosti Cisco pomáhají virtuální jednání využívající videokomunikaci budovat lepší vztahy mezi vzdálenými zaměstnanci a partnery než například telefonování nebo hlasové konferenční hovory.

Cisco Expo 2009: "Komunikace bez obrazu snižuje efektivitu jednání"


Pomáhají rovněž snižovat riziko kulturních a osobních střetů. Na druhou stranu však může videokomunikace také přinášet stres a trému. Firmy by proto měly svým zaměstnancům poskytovat školení, jak výhod tohoto typu komunikace vhodně využívat.

Podle studie člověk posuzuje důvěryhodnost jiných lidí hlavně na základě jejich chování a řeči těla, přičemž samotné sluchové vjemy mají na posuzování pouze sedmiprocentní podíl. Přitom mnoho firem v týmové spolupráci stále spoléhá jen na telefony nebo hlasové konference. Výzkum se proto zaměřil na to, jak videokomunikace napomáhá zvýšit produktivitu podnikání a spolupráce vzdálených týmů. Současně zkoumal možnosti, jak odstraňovat psychologické bariéry spojené s využíváním videa.

Podle studie má používání videa při pracovních jednáních pozitivní efekty na různé charakterové typy lidí. Například osobám, které vedou jednání, pomáhají vizuální vjemy udržovat pozici, na druhou stranu omezují jejich negativní tendence dominovat celé diskusi bez ohledu na další účastníky. Účastníkům, kteří se občas bouřlivě zapojují do debaty, avšak jindy jsou nepozorní a nesoustředí se na debatu, poskytuje video větší motivaci k intenzivnějšímu zapojení se.

U členů týmu, kteří hluboce promýšlí nastolená témata, umožňuje video ostatním si ověřit, že jejich klidné přemýšlení neznamená neúčast na jednání. Naopak u extrovertů, kteří hodně mluví a dokážou jednání zavést zcela do neznáma, umožňuje videokomunikace lépe rozeznat přirozené pauzy v konverzaci a omezit skákání do řeči. Lidem, kteří zpravidla srší kreativními nápady a boří zavedené hranice, pomáhá video držet se více při zemi. Pragmatikům, kteří se drží své reality, dává naopak video možnost lépe se vyjádřit a získat pozornost, takže jejich jednání je pak méně obstrukční.

Videokomunikace pomáhá i při navazování vztahů s odlišnými kulturami, kde jsou vztahy založené více na pověsti a společenském postavení. Země jako Německo, Švédsko nebo Dánsko jsou například charakteristické svojí více rovnostářskou kulturou, a ve chvíli, kdy jejich obyvatelé jednají s partnery z oblasti s více hierarchicky zaměřenou kulturou, jako je například Střední Východ, poskytuje video cenné neverbální signály snižující efekt těchto kulturních rozdílů.

Výzkum zkoumající vliv videokomunikace na způsob spolupráce vzdálených týmů byl proveden na konci roku 2008. Čerpal z mnoha zdrojů, mezi které patřily například již provedené výzkumy v oblasti psychologie komunikace, zkušenosti z živého sledování videa nebo rozhovory s vedoucími i vzdálenými členy globálních týmů.

Kompletní znění studie naleznete zde:

http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/ekits/Video_Communication.pdf

 

 

WebEx pro chytré mobilní telefony

Cisco umožní majitelům chytrých mobilních telefonů přístup k řešení Cisco WebEx Meeting Center, které se využívá pro hlasové a webové konference. Díky tomu se budou moci odkudkoli přes 3G nebo Wi-Fi připojení přímo ze svých mobilů účastnit plánovaných setkání. Cisco současně představilo novou funkci řešení WebEx, která umožňuje zvát účastníky setkání prostřednictvím SMS zpráv. Aplikace pro Apple iPhone je již ke stažení, pro vybrané telefony BlackBerry, Nokia a Samsung bude k dispozici v průběhu dubna.

Nová aplikace umožní uživatelům chytrých telefonů účastnit se přímo ze svých mobilů setkání naplánovaných přes řešení Cisco WebEx Meeting Center. Budou moci sledovat prezentované slidy i seznam všech účastníků setkání, poslouchat řečníky a zapojit se do diskuse. Z mobilního telefonu zatím nebude možné jen zahájit či řídit samotné setkání, prezentovat ostatním nebo se účastnit psaného chatu.

Ze svého mobilu se k řešení Cisco WebEx Meeting Center budou moci připojit majitelé zařízení Apple iPhone, BlackBerry Bold, BlackBerry Curve 8900 a BlackBerry Storm, Nokia E71, Nokia E75, Nokia N97 a další z řad Nokia Eseries a Nseries a telefonu Samsung Blackjack II. Prostřednictvím nové aplikace tak budou vždy ve spojení se svými kolegy, obchodními partnery a zákazníky, a to i na cestách mimo kancelář.

Účast na vzdáleném setkání prostřednictvím mobilního telefonu bude zdarma, ale k naplánování a uskutečnění meetingu z počítače bude třeba mít zřízený účet na Cisco WebEx Meeting Center. Mobilní účastníci budou moci být navíc do probíhajících setkání pozváni zasláním SMS zprávy.

Majitelé zařízení Apple iPhone si již mohou aplikaci zdarma stáhnout přes obchod Apple AppStore, pro majitele telefonů se systémy BlackBerry, Symbian a Windows Mobile bude k dispozici v průběhu dubna 2009.

 

Více informací o aplikaci Cisco WebEx pro mobilní telefony naleznete zde:

http://www.webex.com/mobile/

 

Ukázku fungování aplikace na zařízení Apple iPhone naleznete zde:

http://www.youtube.com/watch?v=2uaj9V1F1oI

 

Další video s popisem nové aplikace naleznete zde:

http://www.youtube.com/watch?v=OCwSab3TWJs&eurl=http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/prod_021709.html

Komentáře