Citrix zveřejnil finanční výsledky za první čtvrtletí

Společnost Citrix Systems zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2009, které skončilo 31. března 2009. V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2009 dosáhl Citrix výnosů 369 mil. USD, což v porovnání s prvním čtvrtletím fiskálního roku 2008 (377 mil. USD) znamená pokles o 2 %.

Citrix zveřejnil finanční výsledky za první čtvrtletí


Čistý zisk za první čtvrtletí fiskálního roku 2009 činí 7 mil. USD, tj. 0,04 USD zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 34 mil. USD, tj. 0,18 USD zředěného zisku na akcii, za první čtvrtletí 2008. Uvedené výsledky dle metodiky GAAP zahrnují náklady na restrukturalizaci ve výši cca 21 mil. USD.

Výsledky neodpovídající metodice GAAP

Čistý zisk za první čtvrtletí fiskálního roku 2009 (neodpovídající metodice GAAP) činil 59 mil. USD, tj. 0,32 USD zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 66 mil. USD, tj. 0,35 USD zředěného zisku na akcii,
za srovnatelné období předchozího roku. Čistý zisk, který není vypočten podle metodiky GAAP, nezahrnuje vlivy odpisů nehmotných aktiv spojených primárně s podnikovými kombinacemi, výdaje na odměny související s akciemi a daňové dopady, které s těmito položkami souvisí. Čistý zisk za první čtvrtletí fiskálního roku 2009 (neodpovídající metodice GAAP) kromě toho nezahrnuje dopady programu restrukturalizace, který společnost realizovala v lednu 2009.

Citrix kromě čtvrtletních finančních výsledků oznámil rozhodnutí představenstva o navýšení programu zpětného odkupu kmenových akcií o dalších 300 mil. USD. Ke dni 31. března 2009 zbývalo v tomto programu přibližně 50 mil. USD na základě předchozích schválení.

Komentáře