Corpus Solutions vás zve na seminář

Jistě se shodneme na tom, že k výslednému cíli spojenému s výkonnými a bezpečnými aplikacemi schopnými rychlé „cesty na trh“ vede několik cest.

Corpus Solutions vás zve na seminář


Společnost  Corpus Solutions by vám ráda na konkrétním referenčním příkladě zákazníka z oblasti úvěrových finančních služeb ukázala novou - netradiční cestu, kde platí:
KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ


a kde požadovaného výsledku může být dosaženo poměrně hladkým a efektivním způsobem, v porovnání s předchozím, dnes již pro zákazníka „historickým" přístupem.


Pokud Vás zajímá:
- Jakým způsobem zkrátit „time to market" aplikací
- Jak zajistit vysokou dostupnost aplikací a to i při implementaci nových verzí a změn
- Jak řídit přidělování infrastrukturních zdrojů podle požadavků a potřeb aplikací


Přijďte na seminář, kde uvidíte „jinou cestu", která se zákazníkovi zhodnotila v časovém horizontu kratším než 12 měsíců. Zástupci společnosti Corpus Solutions se na vás budou těšit v úterý 12. května 2009 v 9.30 v konferenčním salonku hotelu Corinthia Panorama (www.corinthia.cz), Milevská 7, 140 63 Praha 4.

Harmonogram semináře:
9:30 - 10:00 Úvod do problematiky
10:15 - 10:45 Zkušenosti z implementace a provozu
11:00 - 11:45 Cesty ke zvýšení výkonu a bezpečnosti aplikací
12:00 - oběd

Potvrďte svou účast na marketa.petivoka@corpus.cz

Komentáře