Dimension Data mají baštu už i v Ostravě

Společnost Dimension Data Czech Republic otevírá novou kancelář ve městě Ostrava. Samostatnou kapitolu v portfoliu Dimension Data tvoří komplexní soubor servisních služeb, kterými společnost zajišťuje bezproblémový provoz instalovaných řešení.

Dimension Data mají baštu už i v Ostravě


Otevření nových kanceláří v Ostravě umožňuje v daném regionu nabídnout zákazníkům SLA (Service Level Agreement) na nejvyšší úrovni, která představuje reakční dobu 4 hodin a odstranění poruchy do 1 hodiny po uplynutí reakční doby.

Pro zajištění souladu poskytovaných servisních služeb s mezinárodně uznávanými oborovými standardy mají Dimension Data vybudovánu mezinárodní infrastrukturu servisních center „Global Service Centers". V nich jsou zapojeni čeští specialisté poskytující lokalizovanou podporu v českém jazyce. Vyvolané servisní zásahy následně zajišťují již konkrétní lidé v České republice.

Pro zachování efektivity spolupráce je pražská a ostravská kancelář propojena videokonferencí Tandberg provozovanou na infrastruktuře Cisco, kterou si implementovala sama Dimension Data. Další lokální možnou demonstrací pro zákazníky je ukázka řešení Cisco IP telefonie a možnost vzdáleného připojení k demonstračnímu centru pro prezentaci serverové infrastruktury virtualizované pomocí nástrojů VMware.

Nové kancelářské prostory jsou v business centru The Orchard otevřeny od března 2009 a kromě stabilních pracovníků jsou též základnou dalších specialistů z ostatních kanceláří v ČR. Po Praze a Štětí se jedná již o třetí přímé zastoupení Dimension Data v České republice.

Komentáře