Dimension Data se zapojují do budování datových center eGON

Společnost Dimension Data Czech Republic se zapojuje do programu budování krajských a obecních eGON center. Tato datová centra nyní připravují kraje a obce s rozšířenou působností. Jejich vybudování představuje další významný krok v naplňování filosofie e-governmentu a občanům pomohou zajistit moderní, přátelskou a efektivní komunikaci s úřady.

Dimension Data se zapojují do budování datových center  eGON


Za tímto účelem sestavila společnost Dimension Data projektový tým složený z odborníků s mnohaletou praxí. Pro práci na projektech ve sféře veřejné správy je Dimension Data držitelem certifikace pro styk, vytváření a nakládání s utajovanými skutečnostmi udělenou ze strany Národního bezpečnostního úřadu pro stupeň utajení „Tajné".

„eGON centra mají občanům umožnit bezproblémovou a účinnou komunikaci s institucemi veřejné správy. Aby tyto projekty mohly být uvedeny v život, byly kraje a obce vrženy do intenzivního zjišťování možností proveditelnosti v jednotlivých regionech. Na náš specializovaný Dimension Data eGON tým se tak obrací stále více úřadů s dotazy k uvedené problematice," říká k projektu Jindřich Rädisch, Country Manager Dimension Data Czech Republic.

Problematikou eGON center se tým Dimension Data zabývá již od konce roku 2008. Členové týmu jsou orientováni jak technologicky, tak jsou schopni respektovat zájmy jednotlivých úřadů a zároveň dodržovat požadovanou koncepci projektu.

„Dimension Data využívají standardizované metodické postupy v souladu s nejlepšími oborovými zkušenostmi. Naše vlastní metodiky pro projekty budování, údržby a rozvoje datových center se opírají o mezinárodní standard ITIL. Pro naše zákazníky tak představují záruky, že projekty dodáváme v plné kvalitě a hlavně včas," dodává na závěr Rädisch.

 

Komentáře