EMC Storage configuration advisor podporuje automatizaci v datových centrech

polečnost EMC představila produkt EMC Storage Configuration Advisor, který doplňuje její portfolio řešení pro správu IT konfigurace a zajištění souladu s předpisy.

EMC Storage configuration advisor podporuje automatizaci v datových centrech


Tento automatizovaný software pro správu byl navržen, aby přímo pomáhal specialistům na datová úložiště minimalizovat provozní náklady tím, že řeší nejčastější příčinu incidentů, při nichž dochází k výpadku služeb, tedy nevhodnou konfiguraci úložišť SAN (Storage Area Network).

Storage Configuration Advisor je nejnovějším přírůstkem do portfolia softwaru EMC pro správu IT konfigurace a zajištění souladu s předpisy. Řešení společnosti EMC pro správu IT přes hranice domén umožňují rozšířit správu změn a konfigurací a zajištění souladu s předpisy na celé serverové, síťové, aplikační i úložišťové domény.

Toto řešení zjednodušuje správu, zkracuje dobu potřebnou k nasazení a monitoruje infrastrukturu úložiště, přičemž k vyhledávání nových zařízení nepoužívá žádné agenty. Díky tomu lze proaktivně rozpoznávat slabá místa a zajistit, aby zákazníci byli vždy v souladu s interními pravidly pro konfiguraci, pokyny dodavatelů i oborovými doporučeními. Software také zprostředkovává záznamy o auditování změn úložiště SAN a porušení pravidel a upozorňuje tak na možné incidenty, které by mohly ovlivnit kvalitu služeb, dříve než k nim dojde. Zákazník tedy má k dispozici rozsáhlé možnosti pro generování sestav, které umožňují analyzovat konfigurace úložišť SAN, porušení pravidel a úroveň poskytovaných služeb. To vše přispívá k zásadnímu snížení nákladů na provoz datacentra, protože se zkrátí doba potřebná k nápravě problémů vzniklých nesprávnou konfigurací úložiště i výpadků způsobených chybou lidského faktoru.

Storage Configuration Advisor bude k dispozici od června a jeho ceny vycházejí z kapacity úložiště. Další informace o portfoliu produktů společnosti EMC pro správu prostředků najdete na webu na adrese www.emcitmanagement.com.

 

Komentáře