EMC oznamuje novou řadu produktů SourceOne

Společnost EMC uvedla EMC SourceOne, novou řadu produktů a řešení pro archivaci, e-discovery a zajištění shody s předpisy, jejichž cílem je pomoci firmám centralizovaně spravovat různé typy obsahu a dosáhnout tak konzistentní správy uchovávání, manipulace a celkového řízení životního cyklu dat.

EMC oznamuje novou řadu produktů SourceOne


EMC SourceOne přináší integrovaný přístup ke správě informací prostřednictvím archivace jako základní technologie rozšířené o funkce pro uchovávání a manipulaci s daty pro efektivní správu informací a také elektronické zjišťování jako opakovatelný podnikový proces. V první fázi bude EMC SourceOne archivovat e­maily a rychlé zprávy. Podpora pro soubory, SharePoint, podnikové aplikace, XML a další typy obsahu bude přidána později. Pro společnosti s 1 000 poštovních schránek přinese EMC SourceOne roční průměrnou úsporu ve výši 1 milionu USD. Navíc mohou firmy dosáhnout až 60% snížení nákladů na ukládání a zálohování dat.

Jádrem řešení EMC SourceOne je architektura přinášející vysokou dostupnost a flexibilitu. Návrh tohoto řešení pracuje ve firmách střední velikosti dostatečně efektivně pouze s jediným serverem a v případě velkých globálních společností se horizontálně škáluje na více serverů. Modulární řešení EMC SourceOne umožňuje podle potřeby přidávat nové zdroje obsahu či další úložiště dat. Celý systém podporuje dynamické přidávání zdrojů, aby byly plněny konkrétní časově omezené úlohy, jako například rychlé načtení velkého objemu souborů PST v případě požadavku na vyhledání dat.

EMC SourceOne je plně internacionalizován a podporuje tedy obchodní požadavky mezinárodních společností. Archivovaný a pro právní účely zadržovaný obsah v archivu EMC SourceOne je plně podporován v nativních znakových sadách včetně vícebajtových jazyků. Výsledky vyhledávání jsou vraceny v nativní znakové sadě a vyhledávací rozhraní je lokalizováno do několika evropských a asijských jazyků.

Současná řada produktů EMC SourceOne

  • EMC SourceOne Email Management archivuje e-maily ze systémů Microsoft Exchange a IBM Lotus Notes/Domino a také SMTP a rychlé zprávy, a zvyšuje tak provozní efektivitu systémů pro zasílání zpráv, snižuje náklady na provoz, ukládání a zálohování a zlepšuje načítání obnovených zpráv i obnovení systémů. Toto řešení poskytuje plnou mezinárodní podporu a nabízí lokalizované rozhraní v šesti jazycích - francouzštině, italštině, němčině, španělštině, japonštině a zjednodušené čínštině.
  • EMC SourceOne Discovery Manager nabízí vysokoobjemové vyhledávání a shromažďování dat v e-mailech archivovaných pomocí modulu SourceOne Email Management. Dokáže rychle vyhledávat, bezpečně zadržovat, efektivně redukovat objem a obhajitelně zpřístupňovat archivovaný e­mail v reakci na právní/zákonné nařízení či stížnost. Discovery Manager podporuje zabezpečený přístup oprávněných vyšetřovatelů, používání materiálů k obhajobě a nařízené zadržování dat v archivu. Discovery Manager poskytuje plnou mezinárodní podporu a nabízí lokalizované rozhraní ve čtyřech jazycích - francouzštině, italštině, němčině a španělštině.

 

  • EMC SourceOne Discovery Collector představuje sadu doplňkových partnerských aplikací, které automatizují interní identifikaci, sběr, uchování a správu nestrukturovaného obsahu v různých zdrojích dat, jako jsou stolní či přenosné počítače, souborové systémy CIFS a NFS, úložiště NAS, Microsoft Exchange, SharePoint a další úložiště podporující správu obsahu.

Řešení EMC SourceOne Email Management a EMC SourceOne Discovery Collector budou všeobecně k dispozici v průběhu tohoto měsíce. EMC SourceOne Discovery Manager bude k dispozici později v průběhu tohoto čtvrtletí.

Komentáře