Embarcadero uvádí nové optimalizační nástroje

Společnost Embarcadero Technologies oznámila sadu nových a rozšířených nástrojů pro optimalizaci výkonu. Ty organizacím pomohou najít, opravit a předcházet celé řadě nákladných chyb software.

Embarcadero uvádí nové optimalizační nástroje


Nástroje zahrnují J Optimizer 2009 pro optimalizaci a profilování kódu v jazyce Java, DB Optimizer 1.5 pro profilování a ladění kódu v jazyce SQL a Performance Center pro automatizované a nepřetržité monitorování databází.

Tyto optimalizační nástroje umožňují profilování a jemné ladění kódu v jazyce Java a SQL od vrstvy kódu v javovské aplikaci až k vrstvě databázové, usnadňují vývoj kódu a odhalování chyb před tím, než se aplikace nebo databázový dotaz dostanou do trvalého provozu. Pomáhají též zákazníkům rychle odhalit a opravit problémy nedostatečného výkonu v "živých" provozních systémech, zvýšit výkon jejich aplikací i databází a tím prodloužit životnost jejich stávajícího počítačového vybavení. Nástroj Performance Center slouží jako stále ostražitý "hlídací pes", jenž sleduje databázové systémy nasazené do provozu a okamžitě označí problémy, které mají dopad na výkon a škálovatelnost. Tato vlastnost umožní zákazníkům nastavit automatizované sledování výkonu a vytvořit sadu preventivních opatření, která zajistí stabilní výkon provozních systémů a dodržení požadované úrovně služeb (SLA).

Debutující J Optimizer 2009

J Optimizer je nástroj na profilování a vyhledávání chyb v kódu Java. Tento produkt je založen na technologii OptimizeIt, kterou společnost Embarcadero získala od společnosti Borland Software v roce 2008 včetně celého vývojového týmu. J Optimizer umožní vývojářům v Javě najít a vyřešit problémy sníženého výkonu během vývoje aplikací na platformě Java SE/EE. Pomocí nástroje J Optimizer mohou vývojáři profilovat využívání paměti a CPU, vypisovat v reálném čase informace o vláknech a určovat, které části kódu jsou spouštěny - a to vše až na úroveň příkazové řádky. J Optimizer též obsahuje nástroj Request Analyzer (analyzátor požadavků) pro sledování úzkých míst v aplikaci na úrovni JDBC, JMS, JNDI, JSP, EJB, CCI a webových služeb.

DB Optimizer 1.5
DB Optimizer 1.5 je nejnovějším vydáním integrovaného vývojového prostředí Embarcadero pro ladění a profilování kódu v SQL. DB Optimizer maximalizuje výkon databází a aplikací tím, že umožní správcům databází rychle najít, rozpoznat a optimalizovat nevýkonný kód SQL. DB Optimizer 1.5 vychází z předchozí verze 1.0 a přidává nové vlastnosti jako průběžné profilování, kompletní podporu všech významných databázových platforem, přepracované uživatelské rozhraní a plnou podporu Unicode.

Performance Center

Embarcadero Performance Center je oceňovaný nástroj pro nepřetržité monitorování databází, který sleduje a vypisuje všechny aspekty databázové aktivity jako stav paměti, vstupy/výstupy, konkurenčnost, využití prostoru, stav sítě, objekty, uživatele a kód SQL - a tím dokáže označit výkonnostní problémy. Performance center je k dispozici ve verzi 2.5 a novou verzi 2.7 dostanou uživatelé ještě během druhého kvartálu roku 2009 v rámci údržby a podpory produktu.

Embarcadero nyní nově nabízí celou sadu nástrojů s názvem All-Access. Ta poskytne možnost pracovat na libovolném místě s libovolným nástrojem na vývoj aplikací a databází z firemní nabídky, a to i bez předchozí instalace. Nástroje All-Access umožňují rychlý vývoj klasických i webových aplikací, návrh a vývoj databází a správu databází. Všechny tři nové a rozšířené produkty, tedy J Optimizer, DB Optimizer a Performance Center, se okamžitě stanou součástí sady All-Access.

Produkty J Optimizer a DB Optimizer 1.5 budou v ČR a SR k dispozici během první poloviny 4/2009, Performance center je k dispozici ihned ve verzi 2.5, nová verze 2.7 bude na trhu do konce druhého kvartálu roku 2009.

Komentáře