Finanční výsledky Ness Technologies za rok 2008

Ness Technologies zveřejnil své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok ukončený 31. prosince 2008.

Finanční výsledky Ness Technologies za rok 2008


Nejdůležitější ukazatele za čtvrté čtvtletí a celý rok 2008:

 • Dle obecně platných účetních předpisů GAAP:

  •  
   • Čtvrtletní výnosy dosáhly výše 170,4 milionů USD, bez meziročního navýšení, zatímco celoroční výnosy dosáhly rekordních 664,8 milionů USD, což znamená meziroční nárůst o 18,7 %.

   • Čtvrtletní provozní zisk, po bezhotovostním započtení závazku ve výši 2,9 milionů USD za finanční kompenzaci externě řízenému izraelskému fondu, dosáhl výše 5,5 milionů USD v porovnání se ztrátou 5,5 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007. Celoroční provozní zisk dosáhl rekordní výše 49,8 milionů USD, což znamená 220% meziroční nárůst.

   • Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 4,3 miliony USD ve srovnání se ztrátou 7,1 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007. Celoroční čiský zisk dosáhl rekordních 35,5 milionů USD, což znamená 252% meziroční nárůst.

   • Čtvrtletní čistý zisk na akcii dosáhl 0,11 USD v porovnání se ztrátou 0,18 USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007. Celoroční zisk na akcii je ve výši 0,89 USD v porovnání s rokem 2007, kdy se jednalo o 0,26 USD.

 • Při využití non-GAAP technik, s vyloučením závazku za finanční kompenzaci firemního fondu v Izraeli, po odpočtení příjmu 13 milionů USD za prodej divize distribuce SAP ve třetím čtvrtletí 2008, souvisejících nákladů a dalších výdajů, s vyloučením 21 milionů USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007 za smírčí řízení, včetně souvisejících a dalších jednorázových nákladů, nákladů na kompenzace související s burzou cenných papírů, po odpočtení amortizace za nehmotná aktiva a různé daně:

  •  
   • Byly čtvrtletní výnosy ve výši 170,4 milionů USD, bez meziročního navýšení, zatímco celoroční výnosy dosáhly rekordní výše 668,0 milionů USD s meziročním nárůstem 19,2 %.

   • Čtvrtletní provozní zisk dosáhl výše 12,2 milionů USD, při meziročním poklesu o 30,4 %, zatímco celoroční provozní zisk dosáhl výše 50,3 milionů USD při meziročním nárůstu 18,9 %.

   • Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 9,3 milionů USD při meziročním poklesu 32,4 %, zatímco celoroční čistý zisk dosáhl rekordní výše 37,2 milionů USD, při nárůstu 8,8 % meziročně.

   • Čtvrtletní čistý zisk na akcii dosáhl výše 0,24 USD v porovnání s 0,35 USD ve čtvrtém čtvrtletí 2007, zatímco celoroční čistý zisk na akcii dosáhl výše 0,94 USD ve srovnání s 0,87 v roce 2007.

 • K 31. prosinci 2008 dosáhla hotovost a ekvivalenty hotovosti, hotovost s omezenou převoditelností a krátkodobé bankovní vklady výše 58,7 milionů USD.

 • Provozní hotovost za celý rok dosáhla rekordní výše 30,9 milionů USD s meziročním nárůstem 92 %.

 • Objednávky k 31. prosinci 2008 byly v úhrnné výši 736 milionů USD, s poklesem o 3,7 % při započtení kurzových rozdílů, a beze změny v porovnání se 734 miliony USD k 31. prosinci 2007.

 • Počet zaměstnanců dosáhl k 31. prosinci 2008 nové rekordní výše 8 425.

 • Výnosy čtvrtého čtvrtletí byly ovlivněny výraznými změnami měnových kurzů, které vyplynuly z posilování amerického dolaru oproti průměrnému kurzu ve třetím čtvrtletí a způsobily rozdíl 7 milionů USD. Ohlášené objednávky byly ovlivněny posilujícím dolarem zhruba ve výši 26 milionů USD.

 • S účinností od 1. října 2008 se společnost reorganizovala do třech vykazovaných segmentů souvisejících se třemi základními liniemi služeb: softwarový produktový inženýring; systémová integrace a vývoj aplikací; a distribuce softwaru.

  •  
   • Segment softwarového produktového inženýringu, který poskytuje outsourcing výzkumu a vývoje softwarových produktů pro nezávislé dodavatele softwaru a další společnosti závisející na softwarovém výzkumu a vývoji, dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí velmi slušného výkonu.

   • Segment systémové integrace a vývoje aplikací buď naplnil nebo předčil ve čtvrtém čtvrtletí očekávání, s výjimkou vertikály finančních služeb situované do USA, která ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenala ztrátu. Z toho důvodu společnost restrukturovala provoz vertikály v USA a Indii tak, aby splňoval požadavky klientů.

   • Segment distribuce softwaru, který prodává licence podnikového softwaru třetích stran, svůj výkon ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zlepšil oproti neočekávaně slabému třetímu čtvrtletí. Přesto zůstává mírně pod výkony v minulosti.

Rok 2008 byl rokem růstu a dalšího prosazování naší obchodní strategie. I s přihlédnutím k makro-ekonomickému klimatu se nám dařilo dobře. A to především díky silným základům našich poboček a také díky výhodě geografické diverzifikace,“ řekl Sachi Gerlitz, prezident a CEO Ness Technologies. „Stejně jako ostatní si utahujeme opasky v očekávání výzev, které ještě přijdou v několika následujících čtvrtletích, než se ekonomika odrazí ode dna. Tento všudypřítomný pokles, který bude zkoušet některé části našeho byznysu, ale přináší také příležitosti pro segment softwarového produktového inženýringu a trh s produkty pro obranný a bezpečnostní průmysl. Oběma částem by se v roce 2009 mělo dařit dobře. Spoléhám i nadále na pevné základy našeho byznysu a profitabilitu v dlouhodobém horizontu i přesto, že nás čeká cesta nejistou ekonomikou roku 2009.“

Zpracovali jsme naši non-GAAP směrnici pro výnosy na akcii a vytvořili provozní hotovost, která předčila očekávání,“ řekl Ofer Segev, executive vice president and CFO Ness Technologies. „Naše rozvaha a hotovostní situace zůstává solidní a očekáváme, že v roce 2009 vytvoříme pozitivní tok hotovosti. Pokračujeme s přizpůsobováním našeho byznysu novému klimatu a s reorganizací i posilováním dotčených divizí. Věříme, že naše výkony budou dosahovat slušné úrovně i v nejistých časech díky období adaptace na začátku letošního roku.“

Komentáře