Firemní výkon v oblasti Společenské Odpovědnosti není pro zaměstnance přesvědčivý

Organizace by měly jednat podle zásady, že „ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek,“ myslí si zaměstnanci. To vyplývá ze studie společnosti Krauthammer, která zkoumá jejich zkušenosti se Společenskou Odpovědností Firem(SOF). Tento požadavek však splňuje jen 26 % zkoumaných subjektů.

Firemní výkon v oblasti Společenské Odpovědnosti není pro zaměstnance přesvědčivý


Co se týče postupů SOF souvisejících s trojí perspektivou Lidí, Planety a Užitku, přibližně 50 % organizací hodnotí jejich zaměstnanci jako funkční či příkladné. Druhá polovina vykazuje reaktivní nebo neaktivní zásady v oblasti SOF. Jinak řečeno, nedaří se jim informovat zaměstnance o své činnosti.  

Výzkum, na kterém spolupracovali odborníci z Amsterdamské univerzity a Erasmovy univerzity v Rotterdamu, se zabývá náhledem zaměstnanců na postupy organizací v oblasti SOF - co zaměstnanci očekávají a do jaké míry se jejich očekávání naplní.

„Průzkum je silným apelem na ty, kteří mají moc, schopnosti a prostředky být proaktivní či alespoň vědomě aktivní v oblasti SOF. Vzhledem k turbulencím ekonomického a ekologického klimatu je selhání při výběru a využití snadno dostupných efektivních zdrojů, prostě nepochopitelné," poznamenává Ronald Meijers, spolupředsedající člen správní rady společnosti Krauthammer. „Pozoruji všeobecné požadavky na spolehlivost a konzistenci v oblasti SOF. Poselství pro organizace je jednoduché - dělejte to, co říkáte, a informujte o tom svoje zaměstnance," uzavírá.

„Výzkum ukazuje, že existují značné rozdíly mezí tím, co zaměstnanci očekávají, a jejich reálnou zkušeností.  Zaměstnanci nejsou pouhými pasivními diváky, ale aktivně jednají podle zásad Osobní Společenské Odpovědnosti(OSO). Ukazuje se také, že zejména tito lidé jsou kritičtější k výkonu svých zaměstnavatelů," říká Steffi Gande z výzkumného oddělení společnosti Krauthammer.  

Studie v 16 specifických oblastech realizace SOF ukazuje, že zaměstnanci považují výkon organizace za nedostatečný i v další důležité oblasti - v dodržování kréda, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání vlastích zdrojů (59 % zaměstnanců tvrdí, že organizace by se jím měly řídit, ale jen 24 % tak opravdu činí).

„Společenská Odpovědnost Firem je důležitá zejména při ekonomické krizi," dodává profesor Rob van Tulder z Erasmovy univerzity v Rotterdamu. „Globální ekonomická krize klade na téma SOF skoro až přehnaný důraz. Na jednu stranu všichni uznávají, že příčiny ekonomické krize leží ve zřejmém nedostatku SOF. Na druhou stranu se urputně diskutuje o tom, zda řešení krize vyžaduje posílit úsilí v oblasti SOF. Systémová povaha krize vyžaduje dlouhodobější přístupy, které vezmou v úvahu všechny důležité činitele," uzavírá.

Studie je dostupná ke stažení na adrese:
http://www.krauthammer.com/Docs/Content/File/VRB20/Spolecenska-odpovednost-firem.pdf





Komentáře