Fixní telekomunikační operátoři žádají o řešení současné regulace trhu

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí a fixní telekomunikační operátoři České Radiokomunikace, VOLNÝ a GTS Novera dnes vyjádřili společnou podporu návrhu novely zákona o elektronických komunikacích v oblasti přístupu a propojení.

Fixní telekomunikační operátoři žádají o řešení současné regulace trhu


Novela zákona 127/2005 Sb., která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně, by měla vyřešit současný, podle APKT nerovnovážný vztah v oblasti regulace přístupu ke službám pevných a mobilních sítí. Ten je nyní údajně jednostranně výhodný pouze pro mobilní operátory, na což díky malé konkurenci doplácejí koncoví zákazníci.

Historická omezení

V minulosti tvořily služby fixní telefonie, mobilní telefonie, internetu, televizního a rozhlasového vysílání oddělené trhy s různými regulačními pravidly a různými ekonomickými charakteristikami. Díky technologickému pokroku, zejména využívání protokolu IP, se však hranice mezi těmito kategoriemi postupně stírají a na nový konvergovaný trh vstupují operátoři s různými historicky vzniklými omezeními.

Současná nerovnovážná situace na trhu

Fixní operátoři dnes běžně nabízejí jiným (i konkurenčním) operátorům přístup ke svým sítím a službám na velkoobchodním principu a ti je zahrnují do nabídek koncovým zákazníkům. Tento princip umožňuje na fixním telekomunikačním trhu existenci více firem a ty díky větší konkurenci tak nabízejí služby výhodnější pro koncové zákazníky. Na tomto trhu mohou samozřejmě kupovat služby i mobilní operátoři, kteří tak mohou nabízet svým zákazníkům i fixní telekomunikační služby bez nutnosti vlastních investic do těchto sítí.

Na druhé straně velkoobchodní trh mobilních služeb v České republice neexistuje a mobilní operátoři se mu brání. Ve vyspělých zemích je obvyklý koncept virtuálního mobilního operátora, který právě díky velkoobchodnímu vztahu s mobilním operátorem může nabízet i mobilní služby. Přestože podíl virtuálních mobilních operátorů je relativně malý, přispívají k liberalizaci prostředí, snižování cen a zvyšování komfortu uživatelů. V České republice však tento koncept  podle APKT nefunguje a přístup ke konvergovaným službám je plně v rukou mobilních operátorů. Protože mobilní operátoři nejsou nuceni umožnit velkoobchodní přístup fixním operátorům, kabelovým televizím ani dalším poskytovatelům přístupu ke službám, znemožňují jim prý na základě zneužívání stávajícího regulačního rámce spravedlivě soutěžit o zákazníky. Mobilní operátoři mohou údajně svého „oligopolu" na asymetricky regulovaném trhu snadno využít i v cenové oblasti, což způsobuje zbytečně vysoké ceny mobilních služeb a neumožňuje odpovídající rozvoj konvergovaných služeb pro zákazníky. Přitom fixní operátoři nesou hlavní zátěž přechodu k širokopásmovým sítím nové generace.

Navrhované řešení pro zavedení fixně-mobilní spravedlnosti

Novela zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, která se nyní projednává v Parlamentu, rozšiřuje v § 79 pravomoci regulátora, aby mohl uložit obecnou povinnost operátorům vzájemně jednat o všech variantách přístupu. V současnosti jsou operátoři povinni přistoupit pouze na vzájemné propojení sítí. Tato úprava by měla být dostatečná pro otevření velkoobchodního přístupu k mobilním službám a rozvoj konvergovaných služeb.

 

Společné prohlášení provozovatelů pevných telekomunikačních sítí:

Odmítnutí navržené úpravy by vyvolalo nevratné negativní změny na trhu elektronických komunikací a poškodilo zájmy všech uživatelů. To by bylo v rozporu i s rámcovou směrnicí 2002/21/EC Evropské komise, která říká, že národní regulátor má povinnost snažit se o rozvoj konkurenčního prostředí a vytvářet prostor pro technologický vývoj. Naopak přijetí této úpravy by přineslo vyrovnání podmínek fixních a mobilních operátorů, otevření trhu, nárůst konkurence a tím zlepšení podmínek pro všechny spotřebitele.

 

Komentáře