GiTy zajistí videokonferenční přenos z mezinárodní konference v New Yorku

Společnost GiTy v rámci svého partnerství mezinárodní konference „Žena – tvůrčí osobnost třetího tisíciletí / Woman – a Creative Personality of the Third Millennium“ zajistí videokonferenční spojení mezi New Yorkem a Českou a Slovenskou republikou.

GiTy zajistí videokonferenční přenos z mezinárodní konference v New Yorku


„Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí" je v řadě již šestou konferencí pořádanou Moravskou asociací podnikatelek a manažerek (MAPM), Fórem žen a Top Centrem Podnikatelek (SK). Poprvé však jde o konferenci v tak velkém mezinárodním rozsahu, která bude probíhat v Českém národním domě v New Yorku ve dnech 21. - 22. května 2009.

Hlavním tématem letošního ročníku je podnikání žen, podmínky a podpora podnikání na různých kontinentech, spojení kariéry, rodiny a osobního rozvoje žen a také využití moderních technologií v podnikání.

Partnery konference je celá řada institucí v čele s americkou organizací Vital Voices, založenou současnou ministryní zahraničí USA Hillary Clinton. Konference se stala oficiální akcí Českého předsednictví v Radě EU. Do Českého národního domu, kde bude konference probíhat, přivezou podnikatelky kromě svých zkušeností i malou kulturní „ochutnávku". Jedná se o výstavy fotografií Líby Taylor a Jadrana Šetlíka, které se uskuteční za účasti autorů,   přehlídku vybraných filmů z ústeckého festivalu pod názvem Femina Film v New Yorku, která bude konferenci předcházet pod moderátorským vedením ředitelky festivalu Jany Víchové a herečky Zuzany Stivínové.

Díky videokonferenčnímu přenosu umožní společnost GiTy ve svých pobočkách v Praze, Brně a Bratislavě virtuální účast na této konferenci zájemcům z řad pořádajících organizací, médií a širší veřejnosti. Novináři budou moci hovořit s pořadateli konference ve čtvrtek 21. května při live přenosu tiskové konference z New Yorku. Dále se mohou zúčastnit přenášeného bloku nazvaného "Nové technologie v globální ekonomice", který bude moderovat bývalá ministryně informatiky Dana Bérová.

21.května 2009

Místa přenosu konference:

sídla firmy GiTy v Brně, Praze a Bratislavě (viz www.gity.cz)

Začátky přenosů:

14:30 - 15:00 (středoevropského času) - Tisková konference v New Yorku

15:00 - 15:45 - Slavnostní zahájení konference „Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí"

20:00 - 21:30 - blok "Nové technologie v globální ekonomice" - v rámci tohoto bloku bude vystupovat Ing. Aleš Padrta (Ředitel služeb IT, GiTy, a.s.) s prezentací  videokonferenčních zařízení jako nástroje  pro úsporu nákladů v období ekonomické krize.

Více informací o konferenci na www.konferencenewyork.cz  .

 

Komentáře