Golden Gate Capital a Infor kupují SoftBrands

Společnost Infor oznámila, že SoftBrands podepsal konečnou dohodu, na jejímž základě bude odkoupen afilací společnosti Golden Gate Capital a firmou Infor za cenu 0,92 dolaru v hotovosti za jednu akcii.

Golden Gate Capital a Infor kupují SoftBrands


Celková hodnota transakce bude činit přibližně 80 milionů dolarů. Nabízená cena za transakci zhruba dvojnásobně překračuje hodnotu společnosti SoftBrands dosaženou na burze NYSE Amex dne 11. června 2009.

Navržená transakce bude předmětem obvyklých schvalovacích procesů, včetně schválení ze strany akcionářů SoftBrands. Výkonná rada společnosti SoftBrands všemi hlasy podpořila tuto dohodu a odsouhlasila doporučení akcionářům firmy tuto transakci schválit.

„Výsledkem tohoto spojení bude nabídka komplementárních řešení postavených na výrobních funkcionalitách a zaměřených na trh středně velkých podniků s cílem poskytovat přesvědčivé přínosy našim zákazníkům," řekl Jim Shaper, předseda představenstva a výkonný ředitel Infor.

Komentáře