HP představuje nové služby z oblasti Business Intelligence

Společnost HP oznámila dostupnost nových služeb, které pomohou firmám zlepšit řízení, přesnost informací, a prosazovat lepší podnikatelská rozhodnutí.

HP představuje nové služby z oblasti Business Intelligence


Nové služby Business Intelligence pomohou firmám vytvořit integrovaný pohled na veškeré informace ve firmě. Zároveň zvyšují kvalitu dat a vytvářejí modely řízení informací jako sdíleného majetku. Výsledná vylepšení v oblasti rozhodování, provozní efektivity a zmírňování rizik umožňují firmám využívat informace k přijímání lepších rozhodnutí podle podnikatelských potřeb.

Služby HP Business Intelligence odpovídají na toto složité a náročné prostředí třemi novými produkty:

  • Master Data Management Services - umožňují zákazníkům konzistentně zachycovat, spravovat a používat prvky hlavních dat napříč organizací. Sjediným zdrojem důvěryhodných dat mohou zákazníci vyhledávat informace napříč odděleními a získávat tak představu o komplexních vztazích mezi nimi. To umožňuje firmám maximálně pochopit vztahy se zákazníky, což se pozitivně odráží v možnostech prodeje souvisejících nebo vyšších produktů, dosahování vyšší účinnosti procesů nákupu a zmírňování obchodních rizik.
  • Information Quality Management Services - pomohou zákazníkům zvýšit kvalitu jejich informací, aby byly přesné, konzistentní a úplné, prostřednictvím metodiky, která sladí iniciativy voblasti kvality spodnikatelskými cíli a vytvoří potřebný program dozoru, rámec řízení kvality i správu metadat pro definování, monitorování a měření kvality daných informací.
  • Information Governance Services - tyto služby poskytují společnostem platformu, která dokáže zajistit maximální konzistenci, dostupnost, přístupnost, auditovatelnost a bezpečnosti dat. Služby Information Governance Services pomohou zákazníkům chránit, spravovat a rozvíjet data jakožto cenné podnikové aktivum a zároveň snížit náklady na jejich správu.

 

Komentáře