Hospodaření EMC v roce 2008

Příjmy za 4. čtvrtletí dosáhly výše 4,02 mld. USD, což je oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 8 % a meziroční nárůst o 5 %. Tento výsledek znamená nejvyšší čtvrtletní příjmy v historii společnosti EMC.

Hospodaření EMC v roce 2008


Čistý zisk podle účetních principů GAAP byl 288 mil. USD neboli 0,14 USD na akcii se započtením nákladů na restrukturalizaci ve výši 0,10 USD na akcii. Čistý zisk ve 4. čtvrtletí bez zohlednění principů GAAP¹ byl 646,8 mil. USD neboli 0,32 USD na akcii, což je meziročně o 7 % více.

Za celý rok 2008 dosáhla společnost EMC celkových konsolidovaných příjmů v rekordní výši 14,88 mld. USD, což je meziroční nárůst o 12 % a znamená šestý po sobě jdoucí rok s dvouciferným růstem příjmů. Čistý zisk podle účetních principů GAAP za rok 2008 byl 1,35 mld. USD neboli 0,64 USD na akcii. Čistý zisk za rok 2008 bez zohlednění principů GAAP byl 2,16 mld. USD neboli 1,04 USD na akcii, což je meziroční nárůst o 14 %.

Ve 4. čtvrtletí dosáhla společnost EMC provozního cash flow ve výši 1,1 mld. USD a disponibilního cash flow 775 mil. USD, což je meziroční nárůst o 9 %. Za celý rok dosáhla společnost EMC provozního cash flow ve výši 3,6 mld. USD a tedy meziročního nárůstu 14 %, a disponibilního cash flow 2,6 mld. USD, což je meziroční nárůst o 17 %.

Joe Tucci, předseda, prezident a CEO společnosti EMC, k tomu říká: „Schopnost společnosti EMC dosáhnout rekordních finančních výsledků navzdory nepříznivým makroekonomickým podmínkám byla zajištěna důslednou orientací na klíčové priority zákazníků díky portfoliu nejsilnějších a nejvíce integrovaných produktů, služeb a partnerské sítě a stabilními výkony po celý rok. Do roku 2009 jsme vstoupili s robustním a diverzifikovaným obchodním modelem, který hodláme využít ke zvýšení našeho technologického vedení a tržního podílu.“

Tucci dodává: „Společnost EMC má pevně pod kontrolou všechny aspekty nezbytné k dosažení úspěchu i v těžkých dobách a předpoklady k tomu, aby byla v příštím růstovém cyklu ještě silnější. Pečlivě sledujeme nejvyšší priority našich zákazníků – úsporu peněz, dosažení rychlejší návratnosti investice, omezení rizik a připravenost na novou generaci datových center. A konečně, i nadále plánujeme významně investovat do výzkumu a vývoje, abychom byli schopni udržet si naše technologické vedení a rychlý životní cyklus produktů.“

David Goulden, výkonný viceprezident a finanční ředitel (CFO) společnosti EMC, říká: „Finanční síla a flexibilita jsou na předních místech seznamu strategických výhod společnosti EMC. Po celý rok 2008 jsme pečlivě kontrolovali naše výdaje a zároveň reinvestovali do budoucích růstových příležitostí, abychom posílili konkurenceschopnost našich řešení a zvýšili tržní podíl. I v roce 2009 budeme pokračovat v optimalizaci provozu, snižování nákladů a posilování efektivity našich globálních operací.“
Společnost EMC odhaduje, že v roce 2009 poklesnou globální výdaje na IT ve srovnání s rokem 2008 o zhruba 5-10 %. Očekává také, že její cílové trhy si povedou mírně nad celkový průměr IT a že ve druhé polovině roku budou realizovány vyšší než průměrné celoroční výdaje na IT.

Shrnutí 4. čtvrtletí
Příjmy z oblasti Information Infrastructure, kterou tvoří divize Information Storage, RSA Security a Content Management & Archiving, byly ve 4. čtvrtletí 3,5 mld. USD, což je oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 8 % a meziroční nárůst o 2 %. Tento růst odráží ucelenost a jedinečné složení portfolia produktů a služeb společnosti EMC, které umožňuje zákazníkům spravovat informace a reagovat na růst jejich objemu a zároveň snižovat náklady na celé IT prostředí.

Společnost VMware, která je většinově vlastněna společností EMC, dosáhla ve 4. čtvrtletí příjmů ve výši 514 mil. USD. Konsolidované příjmy společnosti EMC ve Spojených státech amerických se ve 4. čtvrtletí zvýšily o 6 % ve srovnání s předchozím rokem. Konsolidované příjmy společnosti EMC mimo USA ve 4. čtvrtletí vzrostly o 4% ve srovnání s předchozím rokem a činily 46 % celkových příjmů.

Shrnutí roku 2008
Konsolidované příjmy za celý rok 2008 byly 14,88 mld. USD, tedy o 12 % vyšší než o rok dříve. Příjmy společnosti EMC v oblasti Information Infrastructure meziročně vzrostly o 9 % na 13,0 mld. USD a byly taženy především uvedením nových tržně úspěšných produktů . Společnost VMware dosáhla příjmů 1,88 mld. USD.

Konsolidované příjmy společnosti EMC mimo USA v roce 2008 vzrostly o 17 % ve srovnání s předchozím rokem a činily 46 % celkových příjmů, kdy oblasti EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika), APJ (Asie, Tichomoří a Japonsko) a Latinská Amerika dosáhly meziročních dvouciferných růstů. Konsolidované příjmy společnosti EMC v USA v roce 2008 se ve srovnání s rokem 2007 zvedly o 9 % a činily 54 % celkových příjmů.

Komentáře