IBM dodá společnosti ČEZ inteligentní řešení pro řízení údržby distribuční sítě

Společnost IBM a ČEZ ICT Services oznámily spolupráci na dodávce řešení IBM Work Force Management. Toto řešení zefektivní proces řízení posádek montérů, kteří pracují v terénu na údržbě distribuční soustavy Skupiny ČEZ v České republice.

IBM dodá společnosti ČEZ inteligentní řešení  pro řízení údržby distribuční sítě


Nasazení pokročilé technologie IBM pro analýzu a optimalizaci pomůže zlepšit zákaznické služby Skupiny ČEZ urychlením akutních i plánovaných oprav, které jsou často spojeny s odstávkami elektrické energie.   

Řešení IBM Work Force Management optimálně plánuje práci servisních posádek přímo v terénu s přihlédnutím k efektivnímu využití personálních, materiálních, časových, finančních a ostatních relevantních zdrojů. Jednotlivé pracovní skupiny budou vybaveny mobilními zařízeními, která zajistí spojení s centrálním plánovacím systémem.

Ten po ohlášení závady provede důkladnou analýzu všech optimalizačních kritérií a následně zadá opravu nejvhodnější skupině montérů, která ji tak bude schopna odstranit v nejkratším možném termínu vybavena potřebnými znalostmi a s minimálními náklady. Společnost IBM v rámci projektu implementuje a integruje komplexní řešení IBM Work Force Management včetně dodávek související hardwarové infrastruktury IBM a softwarové platformy WebSphere.

Komentáře