IBM představuje stavební bloky pro infrastrukturu 21. století

Společnost IBM představila služby a produkty, které mají klientům pomoci vybudovat novou, dynamičtější infrastrukturu, jež přinese digitálnímu i reálnému světu větší inteligenci, automatizaci, integraci a efektivitu. Podniky a státní úřady by pak měly lépe reagovat a řídit výzvy současného globálně integrovaného světa.

IBM představuje stavební bloky pro infrastrukturu 21. století


Nové produkty a služby umožní klientům pomocí výkonných počítačových systémů získávat cenné informace z rostoucího množství zařízení v jejich fyzické infrastruktuře, jež jsou vybavena inteligentními senzory. Například elektrárenská společnost by mohla vybudovat chytrou síť, která zabrání plýtvání energií a bude v reálném čase dodávat energii tam, kde je jí nejvíc potřeba. Chytrá síť také pomůže zákazníkům rozvodné společnosti v reálném čase sledovat spotřebu energie a okamžitě zjistit místa zatížení v elektrických rozvodech, aby mohli naplánovat preventivní údržbu.

Klíčové požadavky na novou dynamickou infrastrukturu jsou následující:

 • Integrace digitální a fyzické infrastruktury, která pomocí informačních technologií umožní řídit podnikové procesy, stále chytřejší fyzickou infrastrukturu a prostředky a ve výsledku poskytovat nové nebo vylepšené služby.
 • Možnost spravovat, ukládat a analyzovat 15 petabajtů nových informací, které svět denně vygeneruje - osminásobek informací ze všech amerických knihoven dohromady.
 • Výrazné snížení neefektivity a větší pružnost v dnešním propojeném světě.

Společnost IBM proto představila produkty a služby, které reagují na tyto požadavky.

Nová nabídka zahrnuje:

 • Nabídku nového softwaru a služeb IBM Service Management Industry Solutions, která je přizpůsobena pro sedm odvětví: rozvodné společnosti, chemický a ropný průmysl, retailové telekomunikace, bankovnictví, elektroniku a zpracovatelský průmysl.
 • Nové služby, které mají klientům pomoci s návrhem a implementací strategií správy služeb, dále služby návrhu a plánování implementace IBM Service Management Implementation Enhancements & Accelerators.
 • Nový postup při poradenství v otázkách řízení. IBM s klienty spolupracuje na návrhu systémů řízení, které pomohou zmírnit rizika spojená se změnami podnikání, změnami podmínek na trhu a regulačními požadavky.
 • Nový software Tivoli Service Automation Manager, který automatizuje návrh, nasazení a správu služeb jako middlewaru, aplikací, hardwaru a sítí. Tyto úkoly jsou v současné době převážně prováděny manuálně, takže podléhají chybám, časovým omezením a dalším lidským faktorům.
 • Nový software Tivoli Key Lifecycle Manager, který pomůže organizacím zjednodušit životní cyklus šifrovacích klíčů, neboť jim umožní centralizovat, automatizovat a posílit bezpečnost prostřednictvím klíčových procesů řízení spolu se vzrůstajícím počtem prvků IT infrastruktury, které byly kvůli ochraně zašifrovány.

Správa velkých objemů informací

 • IBM představuje nové technologie, které pomohou klientům bezpečněji a efektivněji spravovat závratně rostoucí objemy dat:
 • Pro omezení nárůstu dat představila IBM integrované zařízení složené ze serveru, datového úložiště a softwaru pro „deduplikaci" dat. Nové zařízení IBM ProtecTIER Deduplication Appliance pomůže omezit množství nadbytečných kopií stejných dat, uchovávat jedinou kopii každé informace a eliminovat duplicitu.
 • IBM ohlásila vylepšení řešení IBM XIV Storage System včetně snížení základní pořizovací ceny a vylepšení z hlediska interoperability.  
 • IBM dále vybavila IBM System Storage DS8000 inovativní technologií šifrování celých disků Full-Disk Encryption, která pomůže dosáhnout vyššího zabezpečení, zjednodušení a snížení nákladů.
 • Nové služby zabezpečení dat od IBM Internet Security System s bezpečnostní technologií další generace pomohou klientům chránit citlivé informace v rámci celopodnikové infrastruktury.
 • Nová beta verze softwaru InfoSphere Warehouse for System z pomůže klientům v reálném čase přijímat rozhodnutí na základě zásadních podnikových dat a lépe řídit vztahy se zákazníky.

Omezování neefektivity, budování odolnosti

IBM dále oznámila nový software, který vychází z vedoucí pozice společnosti ve zvyšování odolnosti infrastruktury, virtualizace, šetrnosti vůči životnímu prostředí a vyšší účinnosti, jenž zároveň přispívá ke snižování nákladů zákazníků.

 • Klíčovým prvkem efektivnější infrastruktury je dříve oznámený software IBM Systems Director, který přináší řád do změti fyzických a virtuálních prvků, z nichž bývají složena současná datová centra.

 

Na přednostech řešení IBM Systems Director staví následující nové produkty:

 • Nový software IBM Tivoli Monitoring for Energy Management pro automatizaci správy a vykazování energetické spotřeby non-IT zařízení, jako je například klimatizace kancelářských budov či pouliční osvětlení ve městě.
 • Nové služby vyhodnocení, plánování a analýzy obchodních dopadů IBM Resiliency Consulting Services pomohou identifikovat kritické podnikové procesy s největším dopadem na příjmy a majetek klienta a stanovit priority ozdravných strategií, které mohou být potřebné během ekonomického propadu.

 

Jako součást tohoto ohlášení společnost IBM dále představila novou iniciativu, která pomůže obchodním partnerům rozvíjet a prohlubovat jejich kompetence a schopnosti, aby byli schopni lépe reagovat na potřeby svých klientů v oblasti transformace byznysu a IT. Nový Dynamic Infrastructure Specialty Program poskytuje školení, obchodní, marketingovou a technickou podporu pro rozvoj schopností obchodních partnerů v klíčových oblastech virtualizace, správy informací a energetické efektivity.

 

Pro doplňující informace o této zprávě navštivte: www.ibm.com/dynamicinfrastructure

Další informace o společnosti IBM najdete na webu ibm.com/cz.

Komentáře